MATERIALBANK

Lumikuorman mittaaminen video

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen ympäristökeskus SYKE
Savonia-ammattikorkeakoulu
Pohjois-Savon ELY-keskus
Materialets producent
/ producenter:
Henry Hyytiäinen, Simo Hyvönen, Miika Matikainen
Adress (URL)
https://www.youtube.com/watch?v=-kdq1Shi6Rk&t=26s
Se materialet  
Utgivningsår
2018
Beskrivning
Lumikuorman mittaaminen maastossa.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning