MATERIALBANK

LUONNON VUOSI

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Metsäemo
Materialets producent
/ producenter:
Säily Noora
Adress (URL)
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/
Se materialet   2
Utgivningsår

Beskrivning
On luonnonpäiviä, luonnonkukkien päiviä ja lintujen päiviä. Luonnon vuosi on täynnä aiheita juhliin. Mutta milloin mitäkin asiaa juhlitaan ja miten?
Keräsin yhteiseksi iloksemme luonnon vuoden luontojuhlapäivät listaksi.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning