MATERIALBANK

Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortit

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen Metsäyhdistys ry
Adress (URL)
https://www.smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/
Se materialet   4
Bilagor

Från Betula till Pinus – Uppgiftskort om våra träd och deras tillväxt

Utgivningsår
2018
Beskrivning
A5-kokoiset tehtäväkortit esittelevät hyvin selkeiden kuvien ja tekstin avulla Suomen yleisimpiä puulajeja: tunnistusvinkit ja muuta biologista tietoa, puulajin käyttökohteita sekä eri puulajeihin liittyvää kulttuuriperinnettä, uskomuksia ja sananlaskuja. Mukana vinkkikortti kasvupaikkojen tunnistamiseen, puun rakennetta, paksuus- ja pituuskasvua esittelevät kortit sekä aiheisiin liittyviä tehtäviä ja leikkejä. Korteista löytyvät seuraavat lajit: mänty, kuusi, kataja, rauduskoivu, hieskoivu, tervaleppä, harmaaleppä, haapa, pihlaja, raita, vaahtera ja tammi.

Kortit voi tulostaa maksutta käyttöön
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning