MATERIALBANK

Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Luonnonvarakeskus
Materialets producent
/ producenter:
Hartikainen, Hanna; Pulkkinen, Hannele; Katajajuuri Juha-Matti
Adress (URL)
https://www.luke.fi/otaiisisti/materiaalit/
Se materialet  
Bilagor

Materialet på svenska

Video 1

Video 2

Tiiviit viestit perusteluineen ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta

Kampanjan taustat ja esittely ppt

Utgivningsår
2016
Beskrivning
Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden tuottama viestintämateriaali viestintätoimiston viimeistelemänä. Sisältää nettisivuilla olevat 4 infograafia, flyerin ja julisteen (myös ruotsiksi). Lisäksi nettisivuilta löytyy linkki taustoittavaan kalvosarjaan lähteineen ja viitteineen, joista voi hakea lisämateriaalia, ja kalvosarjalla myös linkit kahteen julkaistuun videoon. Materiaalit tuotettiin facebookissa (Luken ja MMM:n facebook-sivuilla) toteutetun kuluttajakampanjan (2016-2017) tueksi, kuitenkin ajatuksena myös jatkokäyttö mm. opetusmateriaalina. Hankkeen rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning