MATERIALBANK

Porrastutkimus

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Turun kaupunki, TOP-keskus
Luostarivuorenkoulu, Turku
Materialets producent
/ producenter:
Halttunen Johanna, Lehtinen Kimmo
Adress (URL)
http://www.paikkaoppi.fi/fi/porrastutkimus/
Se materialet  
Utgivningsår
2016
Beskrivning
Tehtävä soveltuu yläkouluun ja lukioon, ensisijaisesti fysiikan oppiaineeseen. Sen voi toteuttaa myös fysiikan, maantiedon ja historian monialaisena tehtävänä.

Tutkimuskohteena on omassa lähiympäristössä sijaitsevat portaat. Tehtävämalli ohjeistaa mittauksiin ja havaintoihin fysikaalisista suureista työ ja teho. Kentältä kerätyt havainnot kirjataan tehtävämonisteeseen. Historian ja maantiedon osalta tehtävässä etsitään tietoa portaiden käytöstä ennen ja nyt erilaisia tietolähteitä apuna käyttäen. Kaikki tulokset tallennetaan PaikkaOpin interaktiiviselle kartta-alustalle.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning