MATERIALBANK

Miksi ja miten jätevettä puhdistetaan?

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
StarT
Adress (URL)
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/11/Miksi-ja-miten-j%C3%A4tevett%C3%A4-puhdistetaan.pdf
Se materialet   5
Utgivningsår

Beskrivning
Puhdas vesi on terveyden elinehto ja täten myös yksi
tärkeimmistä luonnonvaroista. Puhtaan veden saanti on
meille arkipäiväinen asia, mutta laajemmin tarkasteltuna
noin 470 miljoona ihmistä elää vakavasta veden pulasta
kärsivillä alueilla. Myös jäteveden käsittelyssä tulee olla
tarkkana. Saastunut vesi vahingoittaa sekä ihmisiä että
ympäristöä.
Tällä sivustolla tarkastellaan, miten jätevettä voidaan
puhdistaa. Lisäksi sivulta löytyy työohje aiheen
ongelmalähtöiseen käsittelyyn. Työohjeesta on
tehty myös video.

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning