MATERIALBANK

Mitä piilee talousvedessä?

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
StarT
Adress (URL)
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Mit%C3%A4-piilee-talousvedess%C3%A4.pdf
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Työn tavoitteena on oppia veden laatuun vaikuttavista
ioneista ja miten niiden pitoisuuksia voidaan mitata
ionikromatografialla. Työssä on myös tarkoitus oppia muista
veden laatuun vaikuttavista tekijöistä kuten pH. Työ on
kehitetty yhteistyössä Metrohm Oy:n kanssa.
Työ sopii lukiolaisille. Kesto riippuu työn käsittelylaajuudesta
ja ryhmän koosta. Opiskelijat voivat tuoda tutkimusta varten
oman vesinäytteen. Ionikromatografissa käytetään valon
ominaisuuksiin perustuvaa detektoria (Kansainvälinen valon
vuosi 2015).

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning