MATERIALBANK

Vihreä tehdas

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
StarT
Adress (URL)
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Vihre%C3%A4-tehdas.pdf
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Työn tavoitteena on tutkia teollisuudessa syntyvän
rikkidioksidin vaikutusta ympäristöön sekä pohtia keinoja
rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi mikro­ tai
semimikrovälineitä käyttäen.

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning