MATERIALBANK

Biomuovia tärkkelyksestä

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
StarT
Materialets producent
/ producenter:
Rantaniitty Toni
Adress (URL)
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Biomuovia-t%C3%A4rkkelyksest%C3%A4.pdf
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Työssä valmistetaan biomuovia maissi­- tai
perunatärkkelyksestä. Yläkoululaisten kanssa käydään
teoria ryhmän taitotasosta riippuen joko käymällä läpi
tärkkelyksen pilkkoutuminen pienemmiksi sokereiksi
lämmön ja happamuuden vaikutuksesta tai voidaan puhua
yleisesti depolymeraatiosta polymeraation vastakohtana.
Kokeellinen työ suoritetaan joko kemikaaleilla tai
kemikaaleilla/elintarvikkeilla.
Lukiotasolla katsotaan, millaisia tärkkelysmolekyylin
rakennetta koossa pitävät molekyylit ovat ja miten ne
muuttuvat depolymeraatiossa. Lisäksi lukiolaiset voivat
suorittaa kokeen joko yläkoulun ohjeiden mukaisesti tai
tutustua refluksointimenetelmään.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning