MATERIALBANK

Puun lämpöarvon määritys

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
StarT
Materialets producent
/ producenter:
Pyykkö Lassi ja Välisaari Jouni
Adress (URL)
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Puun-l%C3%A4mp%C3%B6arvon-m%C3%A4%C3%A4ritys.pdf
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Työssä tutustutaan puun lämpöarvoon mittaamalla veden
lämpötilan muutoksia. Työohjetta voi muokata esimerkiksi
vertailemaan eri puulajien lämpöarvoja vaihtamalla
puuhakkeen ja sahanpurun eri puunäytteiksi.
Työ sopii esimerkiksi osaksi isompaa puu­ tai metsäaiheista
projektia.
StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning