MATERIALBANK

Elollinen vai eloton?

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
StarT
Adress (URL)
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Elollinenvaieloton.pdf
Se materialet   2
Bilagor

Tulostettava materiaali

Utgivningsår

Beskrivning
Tässä työssä lapset tutustuvat erilaisiin materiaaleihin
ja pohtivat, kuuluvatko elolliseen vai elottomaan
luontoon. Tehtävästä löytyy tarvittavat tulostettavat
materiaalit. Orientaatiotehtävänä voidaan käyttää retkeä
metsään. 

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning