MATERIALBANK

Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Vihreä Sivistysliitto ry
Materialets producent
/ producenter:
Opintokeskus Visio yhteistyökumppaneineen
Adress (URL)
http://www.kielipuu-materiaali.fi
Se materialet  
Bilagor

Kielipuu-kansion tilaus

Utgivningsår
2017
Beskrivning
Kielipuu on ympäristöaiheisen koulutusmateriaali, joka on suunnattu maahan muuttaneiden suomen kielen opetukseen. Materiaali koostuu yli sadasta tehtävästä, joiden avulla jokainen opettaja, kerho-ohjaaja tai keskusteluryhmän vetäjä voi helposti sisällyttää luonto- ja ympäristöteemoja opetukseensa. Harjoitukset tutustuttavat opiskelijat mm. suomalaiseen luontoon, luonnossa liikkumiseen, arjen ympäristötekoihin ja ajankohtaisiin globaaleihin ympäristökysymyksiin.

Materiaali on kaikkien vapaassa käytössä verkossa. Visiosta voi myös tilata maksullista Kielipuu-kansiota.

Materiaalin valmistumista on tukenut Ympäristöministeriö.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning