MATERIALBANK

Global Meal -työpajojen taustamateriaali

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Adress (URL)
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos
Se materialet  
Utgivningsår
2017
Beskrivning
Global Meal -työpajojen taustamateriaali auttaa opettajaa ohjaamaan ruoka-aiheisen vastamainostyöpajan yläkoulussa tai toisella asteella. Oppaassa kuvataan työpajan vaiheet, tarjotaan lisämateriaalivinkkejä, idea monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi aiheen parissa, sekä tiivistä tietoa ruuan globaaleista vaikutuksista.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning