MATERIALBANK

Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Materialets producent
/ producenter:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry
Adress (URL)
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s
Se materialet  
Utgivningsår
2017
Beskrivning
Suunnistusopas supermarkettiin auttaa kuluttajaa hahmottamaan millä perusteilla ruokakaupassa voi tehdä eettisiä ruokavalintoja. Käsittelyssä ovat ympäristökysymykset, eettiset kysymykset ja kysymykset mainostajien vaikuttamisesta.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning