MATERIALBANK

Kekri - perinteinen syys- ja sadonkorjuujuhla

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Talonpoikaiskulttuurisäätiö
Materialets producent
/ producenter:
Saurama, Anna
Adress (URL)
http://www.kekri.fi/
Se materialet   2
Utgivningsår
2013
Beskrivning
Kekri on halloweenin kotoinen serkku. Talonpoikaiskulttuurisäätiön laaja verkko-opetusmateriaali tuo kekrin tähän päivään. Se sisältää omat kokonaisuutensa varhaiskasvatukselle, peruskoulun ala- ja yläkouluille sekä lukiolle.

Opetusmateriaalista löytyy esimerkiksi eri oppiaineille suunnattuja tuntisuunnitelmia sekä kekriprojekti, joka on oppiaineita integroiva monialainen oppimiskokonaisuus. Kekriprojekti edistää ekososiaalista sivistystä, kulttuurista osaamista sekä kestävää elämäntapaa ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Oppisisältöön kuuluu mm. vuodenkierto, viljely, ruoan alkuperä sekä eurooppalainen kulttuuriperintö ja -maantiede.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning