MATERIALBANK

Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Tampereen kaupunki / Kaukajärven koulu
Materialets producent
/ producenter:
Poikela Kaisa
Adress (URL)
http://www.ulos2021.fi/wp-content/uploads/2017/08/RobottiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf
Se materialet   1
Utgivningsår
2017
Beskrivning
Ohjelmoidaan öljyntorjuntarobotti, joka siivoaa rannalta öljyn saastuttamia käpyjä.
Robotti ei voi koskea käpyihin paljain käsin vaan sen on käytettävä lapiota ja ämpäriä.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning