MATERIALBANK

Stärk och utmana - Idéer för flerspråkig fritidsverksamhet

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Natur och Miljö
Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osasto
Luonto-Liitto ry
Materialets producent
/ producenter:
Slotte Anna, Maury Olivia, Lehtonen Noora
Adress (URL)
https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/material-for-pedagoger/pedagogiska-publikationer/stark-och-utmana/
Se materialet  
Bilagor

Suomeksi: Vahvista ja haasta -käsikirja

Utgivningsår
2017
Beskrivning
En handbok för dig som jobbar med två- eller flerspråkig fritids- och lägerverksamhet. Boken riktar sig till föreningar, fritidspedagoger, organisationer, lag, grupper och personer verksamma inom olika typer av fritidsverksamhet på två eller flera språk.

Handboken ger konkreta förslag på hur du genom små förändringar kan uppmuntra till positiva attityder till andra språk och språkgrupper, stärka barnens språkliga identitet och öka deras språkkunskaper.

Handboken har utarbetats inom projektet Natur & Språk i samarbete med Helsingfors universitet och Luonto-Liitto.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning