MATERIALBANK

PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Metsähallitus / Tiedekeskus Pilke
Euroopan tiedekeskusverkosto Ecsite
Suomen Metsäsäätiön apuraha
Materialets producent
/ producenter:
Tiedekeskus Pilke
Adress (URL)
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/
Se materialet  
Utgivningsår
2011
Beskrivning
PlayDecide Metsien kestävä käyttö -pelisovelluksessa keskustellaan siitä, miten metsien ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää käyttöä on mahdollista toteuttaa käytännössä, ja kuinka metsiin kohdistuvat ristiriitaiset tarpeet voidaan sovittaa yhteen.

PlayDecide Metsien kestävä käyttö -peli sopii hyvin opetuskäyttöön yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Pelistä on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen versio. Se sopii siis hyvin vaikkapa vieraskielisen metsäsanaston opiskeluun! Peli pelataan 4–8 hengen pienryhmissä ja yhden pelin kesto on 60–80 minuuttia.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning