MATERIALBANK

Kevään salaisuus

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
LYKE-verkosto
Adress (URL)
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/
Se materialet   13
Utgivningsår
2017
Beskrivning
Karkaa luokkasi kanssa lähiluontoon ja ratkaise kevään salaisuus. Sopii Ulkoluokkapäivän tai Suomen lasten metsäretkipäivän viettoon tai muuten vaan ulkona oppimiseen! Sovellettavissa eri ikäryhmille.

Tarvikkeet: pallo, kartta tai karttapallo, narua, luonnonmateriaaleja
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning