MATERIALBANK

Ötökkä on ystävä

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Puutarhakasvatus.fi
Materialets producent
/ producenter:
Sipari Pinja
Adress (URL)
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/
Se materialet   2
Utgivningsår
2017
Beskrivning
Joskus ötökät aiheuttavat meissä puistatuksia ja pelon väreitä. Paras tapa ötökkakammon selättämiseen on ötököiden maailmaan tutustuminen ja puutarhatoiminta on tähän oiva keino, sillä puutarhoissa elelee uskomattoman monia ötökkälajeja. Niiden joukossa on runsain määrin ihmisen näkökulmasta hyödyllisiä eliöitä ja lisäksi sellaisia lajeja, joita puutarhuri voi pitää haitallisena. Tässä tekstissä kerrotaan millaisia tärkeitä tehtäviä ötököillä on ekosysteemissä ja miten niiden hyvinvointia voi edistää, mutta myös miten niistä voi tarvittaessa päästä kasvimaalla eroon.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning