MATERIALBANK

Kestävää ruoantuotantoa

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Puutarhakasvatus.fi
Materialets producent
/ producenter:
Sipari Pinja
Adress (URL)
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/kestavaa-ruoantuotantoa/
Se materialet  
Utgivningsår
2017
Beskrivning
Ruoantuotanto aiheuttaa maailmassa valtavat määrät ympäristöongelmia, mutta niitä on mahdollista myös ratkaista kestävillä ruoantuotantomenetelmillä. Tekstissä tehdään ongelmiin pikakatsaus ja lähdetään sen jälkeen etsimään ongelmiin ratkaisuja maailmanlaajuisesti ja omassa puutarhassanne.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning