MATERIALBANK

Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Puutarhakasvatus.fi
Materialets producent
/ producenter:
Sipari Pinja
Adress (URL)
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/
Se materialet  
Utgivningsår
2017
Beskrivning
Yhteisöllinen puutarhatoiminta on erinomainen esimerkki aktiivisesta kansalaisuudesta: siinä otetaan kaupunkitilaa haltuun, hoidetaan sitä kestävällä tavalla yhdessä muiden ihmisten kanssa ja tehdään samalla yhteisestä elinympäristöstä monimuotoisempaa ja viihtyisämpää. Tässä artikkelissa kerrotaan lisää kaupunkiviljelystä, sekä yhteisöllisestä- ja koulupuutarhatoiminnasta ja annetaan vinkkejä uuden puutarhatoiminnan aloittamiseen. Keskiössä on koulupuutarhatoiminta, mutta materiaalista on yhtä lailla hyötyä myös esimerkiksi nuorisotalon tai päiväkotipuutarhan perustamiseen
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning