MATERIALBANK

Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
BirdLife Suomi
Adress (URL)
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/
Se materialet   2
Bilagor

På utflykt med barn (ruotsinkielinen versio)

Utgivningsår

Beskrivning
Mistä rakentuu onnistunut luontoretki? Minne mennä linturetkelle? Mitä kannattaa huomioida lasten kanssa retkeillessä? BirdLife Suomen vinkkipaketti kaikille lasten kanssa retkeileville!
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning