MATERIALBANK

Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Open ilmasto-opas
Materialets producent
/ producenter:
Sipari Pinja
Adress (URL)
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/
Se materialet   2
Utgivningsår
2016
Beskrivning
Open ilmasto-opas on hyvä apu opettajan oman tietämyksen kartuttamiseen, mutta sen materiaalit on pääosin suunnattu aineenopettajille ja lasten sijaan nuorille. Tälle sivulle on on listattu joitakin yleisen tason vinkkejä siihen, millä tavoin ilmastonmuutoksesta voi lasten kanssa keskustella. Sivun lopussa on myös tehtäväideoita.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning