MATERIALBANK

Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Open ilmasto-opas
Materialets producent
/ producenter:
Sipari Pinja
Adress (URL)
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/
Se materialet  
Utgivningsår
2016
Beskrivning
Tässä tekstissä on nostettu esiin kolme osa-aluetta, joissa maantieteellä on holistisen näkökulmansa ohella erityistä annettavaa ilmastokysymysten ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Ne ovat ilmiön vaikutusten alueellisuus, yhdyskuntasuunnittelu ilmastovaikuttamisen keinona ja paikkatieto ilmastokysymysten ymmärtämisen ja ratkaisemisen apuvälineenä.

Materiaali kuvaa ilmastonmuutoksen juuri maantieteen näkökulmasta ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning