MATERIALBANK

Mikä ilmastonmuutos?

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Open ilmasto-opas
Materialets producent
/ producenter:
Pinja Sipari
Adress (URL)
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/
Se materialet   2
Utgivningsår
2016
Beskrivning
Sivulla esitellään ilmastonmuutoksen syyt, seuraukset ja ratkaisumallit tiiviisti ja yleistajuisesti. Lisäksi kerrotaan, mitä annettavaa eri tieteenaloilla on ilmastokysymysten hahmottamisessa ja listataan lisäluettavaa aiheesta. Sivun lopusta löytyy fossiilisten polttoaineiden käytön laskuri.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning