MATERIALBANK

Kestävä elämäntapa koulussa

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
JAPA ry
Adress (URL)
http://kestavaelamantapa.fi/
Se materialet  
Utgivningsår
2016
Beskrivning
Kestävän elämäntavan teemojen esittely kouluissa, OPS2016-vinkit käytäntöön, ohjeita verkostoitumiseen ja vinkkejä Keski-Suomessa toimivista kestävän elämäntavan kasvattajista. Sivusto täydentyy yhteistyössä opettajien ja kasvattajien kanssa.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning