MATERIALBANK

Veden kiertokulku - pilvistä pohjavedeksi

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Materialets producent
/ producenter:
Vääränen Päivi, Ormio Vappu, Haapanen Jakke
Adress (URL)
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/2112/Veden_kiertokulku.pdf
Se materialet   6
Utgivningsår
2004
Beskrivning
Kymmenen koetta ja tehtävää liittyen veden kiertoon. Aineisto syntyi Elämän vesi - veden kiertokulku -ympäristökasvatushankkeessa.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning