MATERIALBANK

Ruokavisa

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Ruokatieto Yhdistys ry
Adress (URL)
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa
Se materialet  
Utgivningsår

Beskrivning
Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus. Visan tavoitteena on tutustuttaa nuoret ruokaketjun vastuullisuuteen pellolta pöytään, lisätä arvostusta ruuantekijöitä kohtaan sekä vahvistaa nuorten osaamista vastuullisina kuluttajina.

Ruokavisa koostuu oppimateriaalista, verkossa tehtävästä osaamiskilpailusta ja loppukilpailusta.

Koko oppimateriaali löytyy osoitteesta www.ruokatieto.fi/ruokavisa ja osaamiskilpailu osoitteesta www.ruokavisa.fi, mistä löydät myös edellisten vuosien visat omien vastuutaitojen testaamista varten.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning