MATERIALBANK

Ruuan reitti

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Ruokatieto Yhdistys ry
Adress (URL)
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille
Se materialet  
Utgivningsår
2016
Beskrivning
Ruuan reitti on alakoululaisille suunnattu opetuskokonaisuus, joka tutustuttaa ruuan matkaan pellolta pöytään julisteiden ja esimerkiksi videoiden avulla.

Ruuan reitti -materiaalipaketti sisältää julisteita ja videoita ruuan reitistä pellolta pöytään sekä näiden ympärille rakennettuja opetuskokonaisuusideoita ja valmiita oppimistehtäviä. Oppimistehtävät soveltuvat parhaiten alakouluopetuksessa hyödynnettäväksi.

Materiaali on tuotettu osana ruokakasvatuksen kehittämishanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Materiaali on maksuton ja kaikkien vapaasti käytettävissä.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning