MATERIALBANK

Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Itä-Suomen yliopisto
Materialets producent
/ producenter:
Juntunen Seija
Adress (URL)
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti
Se materialet  
Utgivningsår
2012
Beskrivning
Geologiaa helposti -käsikirja pyrkii kertomaan geologian perusilmiöistä ja käsitteistä kansantajuisesti. Käsikirjassa on vahvasti mukana ympäristövastuun näkökulma eli maankuoren luonnonvarojen merkitys ja niiden kestävä hyödyntäminen.

Käsikirja sisältää erilaisia tehtäviä kouluun. Tavoitteena on, että tehtävien avulla oppilas oppii paitsi perustietoja geologiasta, myös ymmärtää maankuoren luonnonvarojen merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää myös oman toimintansa yhteyden luonnonvarojen käyttöön ja omaksuu ympäristövastuullisia toimintatapoja.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning