MATERIALBANK

Meidän kaikkien kaivokset

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Maan ystävät ry
Materialets producent
/ producenter:
Anni Kiviranta ja työryhmä
Adress (URL)
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset
Se materialet  
Utgivningsår
2015
Beskrivning
Mistä matkapuhelimesi metalli on peräisin? Kuka hyötyy globaalista kaivosteollisuudesta? MIten kaivosten aihettamiin ongelmiin voi vaikuttaa

Peruskoulun yläluokille suunnattu materiaali käsittelee globaalia kaivosteollisuutta. Materiaali ei anna valmitta vastauksia, vaan johdattaa keskustelemaan aiheesta nuorten kanssa. Monialainen aihe sopii käsiteltäväksi esimerkiksi maantiedon, kemian, yhteiskuntaopin historian tai biologian oppitunneilla.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning