MATERIALBANK

Merkityksellinen maisema

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Materialets producent
/ producenter:
Humaloja Tiina
Adress (URL)
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/
Se materialet   1
Utgivningsår
2016
Beskrivning
Materiaalin tarkoituksena on avata taiteellista ajattelua osana ympäristökasvatusta sekä jakaa menetelmiä toteuttaa kestävää taidetoimintaa osana kokonaisvaltaista oppimista luonnonympäristössä. Samalla valotetaan lyhyesti ympäristötaiteen alan historiallisia ja
nykypäivän ilmiöitä.
Esiteltävät taideprojektit ovat toteutuneita esimerkkejä Kumpulan koulukasvitarhalla järjestetyiltä ympäristötaideleireiltä, yhteisöllisistä taideprojekteista sekä työpajoista. Materiaalista voi etsiä innoitusta kuka tahansa, joka on kiinnostunut aiheesta tai haluaa
hyödyntää taideperustaisen ympäristökasvatuksen toimintaideoita opetus- tai
ohjaustyössä.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning