MATERIALBANK

Kestävä kehitys kemian opetuksessa

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Materialets producent
/ producenter:
Juntunen Marianne
Adress (URL)
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/Kestava-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf
Se materialet  
Utgivningsår
2016
Beskrivning
Käytännönläheinen opas auttaa suunnittelemaan kestävän kehityksen aiheisiin liittyvää kemian opetusta oppilaiden omien tutkimusten kautta. Maailman tilan isoja haasteita lähestytään oppilaan arjen kautta. Argumentointia ja johtopäätösten tekoa harjoitellaan esimerkkitapauksien avulla pirullisten ongelmien ratkaisemikseksi.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning