MATERIALBANK

Oppimateriaali jätteen synnyn ehkäisystä

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Pohjoismaiden ministerineuvosto, Kestävän kulutuksen ja tuotannon ryhmä (HKP)
Materialets producent
/ producenter:
Poulsen, Tomas Sander Gylling, Anja Charlotte Breiting, Søren (Contributor)
Adress (URL)
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A852165&dswid=-5045
Se materialet  
Utgivningsår
2015
Beskrivning
Pohjoismaiden ministerineuvosto on teettänyt jätteen synnyn ehkäisystä ja kestävästä kulutuksesta aineistoa sekä opettajille että oppilaille, Opettajan ohjeen ja Oppilaan vihkon, useilla pohjoismaisilla kielillä.
Opetusmateriaali sisältää neljä teemaa: jätteen synnyn ehkäisy, vaatteet, ruoka ja elektroniikka. Aineistoa voi käyttää opetuksessa ala-asteen ylimmillä luokilla ja yläasteella esimerkiksi luonnontieteiden ja teknisten aineiden opetuksessa. Yksittäisiä tehtäviä käsitellään tavallisesti 1–2 oppitunnilla. Lisäksi oppitunteihin voi sisältyä käyntejä eri kohteissa.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning