MATERIALBANK

Lintujen pesinnän merkit -esitys

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
BirdLife Suomi
Luonto-Liitto ry
Adress (URL)
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/
Se materialet   2
Utgivningsår

Beskrivning
Linnun pesää ei tarvitse löytää - monesta käyttäytymisen merkistä voi päätellä, että linnulla on pesä! Esityksessä käydään läpi erilaisia lintujen pesinnän merkkejä, joita jokainen voi lintuja tarkkaillessaan huomata, vaikkei tunnistaisi lajejakaan. Miksi lintu kantaa matoa nokassaan tai jahtaa äänekkäästi isompaa lintua? Nämäkin ovat pesinnän merkkejä! Esitys on osa Lasten lintuviikko -tapahtuman materiaaleja. Esitykseen tutustumisen jälkeen voidaan lähteä ulos havainnoimaan!
OBS: Också på svenska
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning