MATERIALBANK

Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
BirdLife Suomi
Luonto-Liitto ry
Natur och Miljö
Adress (URL)
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/
Se materialet   15
Bilagor

Barnens fågelvecka på svenska (ruotsinkielinen versio)

Utgivningsår
2020
Beskrivning
Lasten lintuviikolla toukokuussa kannustetaan vuosittain lapsiryhmiä linturetkelle. Retkellä ei tunnisteta lintulajeja, vaan havainnoidaan yhdessä mitä linnut tekevät. Tarjolla on runsaasti maksutonta materiaalia. Verkkolomakkeella osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja!

Barnens fågelvecka i maj uppmuntrar alla barngrupper att bege sig på fågelutflykt. Ni behöver inte känna igen fågelarter - tanken är att tillsammans iaktta vad fåglarna gör. Det finns gott om kostnadsfritt material. Vi lottar ut fina priser med fågeltema bland alla som deltar via webbformuläret!
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning