MATERIALBANK

Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
Arkkitehtuurikasvatuksen muut toimijat
Adress (URL)
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/
Se materialet  
Utgivningsår
2012
Beskrivning
Rakennettu ympäristö on olennainen osa elinympäristöämme - ei ole ollenkaan sama, millaisia taloja ja yhdyskuntia rakennamme! Paikan lähtökohtien, materiaalivalintojen sekä rakenne- ja energiaratkaisujen ohella myös kauneudella on merkitystä kestävyyttä tavoiteltaessa.

Arkkitehtuurikasvatus.fi kokoaa kentällä tuotettua opetusmateriaalia kategorioihin: Arkkitehtuurin perusteita, Arkkitehtuuria kautta aikojen, Koulu rakennuksena ja oppisympäristönä, Rakennettu lähiympäristö tutkimuskohteena, Esineympäristö tutkimuskohteena, Suomalaisen arkkitehtuurin tunnettuja edustajia, Kestävät arvot arkkitehtuurissa sekä Osallistuminen ja vaikuttaminen.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur
Hållbar utveckling

Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet fungerar som läromedel för elever / studerande
Materialet kan användas i utomhuspedagogik
Material och handböcker för fritidsverksamhet

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning