MATERIALBANK

5. luokan rastirata ulkona

Organisation(er) som
har producerat
materialet:
Urpolan luontokeskus, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
Adress (URL)
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf
Se materialet   1
Utgivningsår
2015
Beskrivning
4 tunnin metsäretken tavoitteina ovat I) jokamiehenoikeuksien kertaaminen, II) äidinkielen, englannin ja matematiikan oppiminen luonnossa ja III) luonnon aistiminen kaikkia aisteja hyväksi käyttäen.
Ämnesord
Utgivningsformat

Språk
Materialets klassificering
Miljö och natur


Materialets användning
Målgrupp

Materialets publicitet
Materialet är kostnadsfritt
Materialet har
som syfte
Materialet innehåller aktiviteter i form av spel, övningar, lekar eller pyssel.
Materialet innehåller bakgrundsmaterial för lärare och annan pedagogisk personal
Materialet kan användas i utomhuspedagogik

Materialets
tillämpningsområde
Ingen geografisk begränsning

Materialet lämpar
sig för läroämnen

Välkommen till MAPPA-söktjänsten!

Här hittar du rikligt med undervisningsmaterial som stöd för miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling.

Du kan söka material på sidan bakom de blåa länkarna (bl.a. ämnesord, innehåll, målgrupp) eller mata in ett sökord i snabbsökfältet.

Snabbsökning