Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Liikunta

1. Digitekniikka apuna metsätyyppien opetuksessa
https://www.luontokoulut.fi/download/e.../opetussuunnitelma-vedos3-verkkoon.pdf

2. Hyvän mielen polku - vinkkejä luonnossa rentoutumiseen
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/10/Hyvan-mielen-polku.pdf

3. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

4. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

5. Ulkoleikkejä kierrätyksestä
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...lkoleikit_kierra_tysversioita_2017.pdf

6. METSÄOLYMPIALAISET
http://www.metsaemo.fi/metsaolympialaiset-lapsille/

7. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

8. Luontokoodi
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2018/06/luontokoodi.pdf

9. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

10. Lasten lintuviikko - lähde helpolle linturetkelle lasten kanssa!
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

11. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

12. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

13. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

14. Avun askeleet -mobiilisovellus
http://www.avunaskeleet.fi/

15. Luonnon hyödyt ihmiselle
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/

16. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

17. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

18. Yläkoululaisten retki Mikkelin paikalliskohteisiin
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Y...etki-Mikkelin-paikalliskohteisiin-.pdf

19. Ohjelma: ötökkäpäivä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/ohjelma-otokkapaiva/

20. Kuningas lähtee kalaan
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...kalaan_Kari_Pitkanen_seikkailutalo.pdf

21. Instruktioner till hur du skapar en rolig labyrintorientering
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo.../08/Labyrintorientering_Tarja_Krum.pdf

22. Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...svatustaAhtelassa__Jenni_Piispanen.pdf

23. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

24. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

25. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

26. Lintuohjelmaa lapsille: leikkejä, tutkimuksia, askartelua
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintuohjelmaa-lapsille/

27. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

28. Lintujen pesinnän merkit -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

29. Terve elämä
http://www.youblisher.com/p/1717679-Terve-elaemae/

30. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

31. Ilmastonmuutos liikunnan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/liikunta/

32. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

33. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

34. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

35. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

36. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

37. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

38. Maakävelyt
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

39. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

40. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

41. Liito-orava - Flygekorren
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2013/02/pontinen-liito-orava-flygekorren.html

42. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

43. II etsivää ja salaperäinen luola - seikkailu Suomessa
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015/04/kristian-peltoniemi-ii-etsivaa-ja.html

44. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

45. Lumi-tutkimus
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...nt/uploads/2015/03/LUMITUTKIMUKSIA.pdf

46. Veden laadun tutkimukset
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...s/2014/03/VEDEN-LAADUN-TUTKIMUKSET.pdf

47. Vesien selkärangattomat
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak.../2014/03/VESIEN-SELKARANGATTOMAT-2.pdf

48. Ihminen ja vesi, veden käyttö ja puhdistus
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...nt/uploads/2014/03/Ihminen-ja-vesi.pdf

49. Vesikasvit, kaislikko vai ruovikko?
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...content/uploads/2014/03/VESIKASVIT.pdf

50. Vesilinnut
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...content/uploads/2014/03/VESILINNUT.pdf

51. Vesieliöiden ravintoverkko
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...2014/03/VESIELIOIDEN-RAVINTOVERKKO.pdf

52. Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf