Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Kuvataide

1. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...oimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/

2. Materiaalipaketti yläkoulun ja lukion ilmastokasvatukseen
https://openilmasto-opas.fi/ota-kaytto...ankkeen-tehtavat-ja-taustamateriaalit/

3. Opettajan opas ilmastonmuutokseen, ilmastoviestintään ja vastamainostyöpajan ohjaamiseen
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

4. Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin
https://www.evolutioninaction.fi/

5. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

6. Uusiopaperin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

7. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/mediabank/12137.pdf

8. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

9. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

10. Askartelumateriaalit
https://www.kierratyskeskus.fi/myymala...ut/kadentaitopalvelu_napra/ilmaistukku

11. Suuri rantaseikkailu
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

12. Vesistömysteeri
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

13. Circula kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
http://www.kadenjalki.fi/circula/

14. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

15. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

16. Puiden jäkälät
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ent/uploads/2017/01/jakalakortit-1.pdf

17. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

18. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

19. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

20. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

21. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

22. #MUOVIROSKAINSTALLAATIO
http://vaarakollektiivi.fi/sites/default/files/%23muoviroskainstallaatio.pdf

23. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

24. Koko alakoulun metsäretki
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Koko-alakoulun-metsaeretki.pdf

25. Ohjelma: ötökkäpäivä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/ohjelma-otokkapaiva/

26. Kuningas lähtee kalaan
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...kalaan_Kari_Pitkanen_seikkailutalo.pdf

27. Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...svatustaAhtelassa__Jenni_Piispanen.pdf

28. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

29. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

30. Ötökkä on ystävä
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/

31. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

32. Monimuotoinen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/

33. Siemenestä kompostiin - ruoan elinkaari
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

34. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

35. Lintuohjelmaa lapsille: leikkejä, tutkimuksia, askartelua
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintuohjelmaa-lapsille/

36. Värityskuvia linnuista
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

37. Ilmastonmuutos musiikin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/musiikki/

38. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

39. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

40. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

41. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

42. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

43. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

44. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

45. Sanomalehtihattu
http://www2.aamulehti.fi/extrakuvat/Juhlahatut_ohje_A4_web.pdf

46. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

47. Sulkia ja sammalia
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2016/09/terttu-rajala-sulkia-ja-sammalia.html

48. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

49. Arkkitehtuurin Löytölaatikko Kasvattajan opas
http://mfa.fi/files/mfa/opetusmateriaali/Lo__776_yto__776_laatikko_opas.pdf

50. Salaperäiset eläimet
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salaperaiset-elaimet/

51. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

52. Liito-orava - Flygekorren
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2013/02/pontinen-liito-orava-flygekorren.html

53. Elämää pihapiirin kätköissä
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014...ainen-elamaa-pihapiirin-katkoissa.html

54. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

55. Mervi-hirvi - Älgen Mervi
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015...kku-harju-mervi-hirvi-algen-mervi.html

56. II etsivää ja salaperäinen luola - seikkailu Suomessa
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015/04/kristian-peltoniemi-ii-etsivaa-ja.html

57. Ympäristökasvatus kuvataiteessa
http://www10.edu.fi/kuvataide/

58. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

59. Suuri Löytöretki -kulttuuriympäristöpeli
http://www.suuriloytoretki.fi

60. Lumi-tutkimus
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...nt/uploads/2015/03/LUMITUTKIMUKSIA.pdf

61. Vesilinnut
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...content/uploads/2014/03/VESILINNUT.pdf

62. Väriloistoa vesilasissa
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-variloistoa-vesilasissa

63. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

64. Olli Oravainen ja Mari Muurahainen
http://www.smy.fi/materiaali/olli-oravainen-ja-mari-muurahainen/

65. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

66. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

67. Oiva askarteluopas
http://www.kierratyskeskus.fi/kadentaitopalvelu_napra/oiva-askarteluopas

68. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

69. Matematiikkataidetta
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NThmMjU4Nzc4MGUzYTMxYQ