Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Fysiikka

1. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

2. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

3. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

4. Avoimen ympäristötiedon hakeminen Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-C129-4707-BE09-0E3B52301300%7D/139184

5. Vesitesti-repulla veden laadun mittaaminen (sameus, happi, pH, lämpötila, näkösyvyys, levä)
https://www.youtube.com/watch?v=-057LF6RCc4&feature=youtu.be

6. Veden kiertokulku juliste
https://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-finnish.html

7. Veden happipitoisuuden mittaus ProOdo ja tulosten jättäminen Järviwiki -palveluun
https://www.youtube.com/watch?v=5JpHLA6u0cg

8. Näkösyvyyden mittaus secchi levyllä
https://www.youtube.com/watch?v=6575z_FpoUk

9. Lumikuorman mittaaminen video
https://www.youtube.com/watch?v=-kdq1Shi6Rk&t=26s

10. Rakenna aurinkopaneelista virtalähde
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-3A72-4C55-9CF3-2D020147AA3C%7D/136663

11. Opi tekemään Arduino sääasema ja aurinkopaneeli sekä kytkentä Internetiin
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-2C65-4B7C-BE5C-442B19782F2D%7D/139044

12. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

13. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

14. Porrastutkimus
http://www.paikkaoppi.fi/fi/porrastutkimus/

15. Lamppukoulu
www.lamppukoulu.fi

16. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

17. Vesistöt ja ruoka
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/vesistot-ja-ruoka/

18. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

19. Ilmastonmuutos teknisen työn opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/

20. Ilmastonmuutos matematiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/matematiikka/

21. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

22. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

23. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

24. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

25. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

26. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

27. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

28. Talven olomuodot
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/olomuodot1.pdf

29. Fysiikkaa biologian avulla (yläluokkien fysiikan ja biologian opetukseen)
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo..._avulla/fysiikkaa_biologian_avulla.pdf

30. Vesi ja ihminen - erottamattomat
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/2114/Vesi_ja_ihminen.pdf

31. Seitsemän hiiliveljestä (satukirja)
http://www.smy.fi/materiaali/seitseman-hiiliveljesta/

32. Permakulttuuriopas - käsikirja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

33. Huojuva maapallo
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/huojuva-maapallo/

34. Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

35. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

36. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

37. Lumi-tutkimus
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...nt/uploads/2015/03/LUMITUTKIMUKSIA.pdf

38. Veden laadun tutkimukset
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...s/2014/03/VEDEN-LAADUN-TUTKIMUKSET.pdf

39. Tiedekerho: Kemia osio I
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...emakokonaisuuksia_tiedekerhoon/kemia_1

40. Tiedekerho: Fysiikka
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...makokonaisuuksia_tiedekerhoon/fysiikka

41. Tiedekerho: sään havainnointi
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...suuksia_tiedekerhoon/saan_havainnointi

42. Pieniä tutkimuksia 5-9 -vuotiaille
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo.../tiedekerhotehtavia_5_9_vuotiaille.pdf

43. Tiedekerho-sivusto
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...kerho/teemakokonaisuuksia_tiedekerhoon

44. Jippo-polku
http://www.ejippo.fi/file_download/16/Jippopolku%5B1%5D.pdf

45. Väriloistoa vesilasissa
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-variloistoa-vesilasissa

46. Ihmeelliset olomuodot
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-ihmeelliset-olomuodot

47. Kananmuna pulloon - ilman ominaisuuksia
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kananmuna-pulloon

48. Lunta tupaan
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-lunta-tupaan

49. Läpi kirkkaan jään
http://www.ejippo.fi/file_download/54/L%C3%A4pi+kirkkaan+j%C3%A4%C3%A4n.doc

50. Veden pintajännitys
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-jannittaako-vetta

51. Tee oma pilvi
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tee-oma-pilvi

52. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

53. Ilmastonmuutoksen perusteet
https://www.youtube.com/watch?v=Z492NKa1tqo

54. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

55. Miten sateenkaari syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/miten-sateenkaari-syntyy

56. Ukkonen ja salamointi
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/ukkonen-salamointi

57. Korkea- ja matalapaine ja suihkuvirtaukset
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/matalapaine-korkeapaine-suihkuvirtaukset

58. Auringon lämpö ja säteily
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/auringon-lampo-sateily

59. Aurinko on aurinkokuntamme keskipiste
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-au.../aurinko-on-aurinkokuntamme-keskipiste

60. Planeettojen synty
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/planeettojen-synty

61. Maan synty
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/maan-synty

62. Värien arvoitus – salaisuuden jäljille kromatografian avulla
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...aisuudet/maantieto/6_kromatografia.pdf

63. Stalaktiitit ja stalagmiitit
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...eto/6_stalaktiitit_ja_stalagmiitit.pdf

64. Suolainen ja makea vesi
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...aantieto/3_suolainen_ja_makea_vesi.pdf

65. Rakennetaan lennokki
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...akokonaisuudet/fysiikka/6_lennokki.pdf

66. Rakennetaan helikopteri
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...suudet/fysiikka/5_helikopteri_ohje.pdf

67. Rakennetaan pintaliitäjä
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...onaisuudet/fysiikka/5_pintaliitaja.pdf

68. Rakennetaan laskuvarjo
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...okonaisuudet/fysiikka/5_laskuvarjo.pdf

69. Paineen jakautuminen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...et/fysiikka/4_paineen_jakautuminen.pdf

70. Imuputki
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...akokonaisuudet/fysiikka/4_imuputki.pdf

71. Termospullo
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...konaisuudet/fysiikka/3_termospullo.pdf

72. Lämpömittari
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...onaisuudet/fysiikka/3_lampomittari.pdf

73. Kutistuva pullo
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...isuudet/fysiikka/2_kutistuva_pullo.pdf

74. Suihkulähde
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...konaisuudet/fysiikka/2_suihkulahde.pdf

75. Veden höyrystyminen ja tiivistyminen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...den_hoyrystyminen_ja_tiivistyminen.pdf

76. Sokerisateenkaari
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...suudet/kemia_i/3_sokerisateenkaari.pdf

77. Uppovaaka – areometri
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...akokonaisuudet/kemia_i/4_uppovaaka.pdf

78. Uppoava öljy
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...konaisuudet/kemia_i/5_uppoava_oljy.pdf

79. Paperilaatujen tutkiminen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...tsa_ii/4_paperilaatujen_tutkiminen.pdf

80. Puun kelluminen
http://www.opinkirjo.fi/easydata/custo...isuudet/metsa_ii/2_puun_kelluminen.pdf