Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Elämänkatsomustieto

1. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...oimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/

2. Materiaalipaketti yläkoulun ja lukion ilmastokasvatukseen
https://openilmasto-opas.fi/ota-kaytto...ankkeen-tehtavat-ja-taustamateriaalit/

3. Opettajan opas ilmastonmuutokseen, ilmastoviestintään ja vastamainostyöpajan ohjaamiseen
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

4. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

5. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

6. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

7. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/mediabank/12137.pdf

8. Made in Metsä - yhdessä kohti Bioaikaa
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tien-paalla/bioaika/oppiminen/made-in-metsa/

9. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

10. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

11. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

12. Hyvän mielen polku - vinkkejä luonnossa rentoutumiseen
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/10/Hyvan-mielen-polku.pdf

13. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

14. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/tilattavat-materiaalit/

15. Circula kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
http://www.kadenjalki.fi/circula/

16. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

17. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

18. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

19. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

20. Jänikset ja talvikarva
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ads/2016/09/janikset_ja_talvikarva.pdf

21. Avun askeleet -mobiilisovellus
http://www.avunaskeleet.fi/

22. AURINKOALUS III - EDESSÄ OLEVAN MATKAN OIVALLUS JA VALINTA
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

23. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

24. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

25. Vesijalanjälki tuotekortit
https://wwf.fi/mediabank/1332.pdf

26. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

27. Ilveksen jäljillä oppimateriaali
https://drive.google.com/open?id=0BwBnmHpfhDYIUV9Qakl3bEZGWjQ

28. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

29. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

30. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

31. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

32. Ilmastonmuutos filosofian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/filosofia/

33. Elämänkatsomustieto ja ilmastonmuutos
http://openilmasto-opas.fi/elamankatsomustieto/

34. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

35. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

36. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

37. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

38. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

39. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

40. Sulkia ja sammalia
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2016/09/terttu-rajala-sulkia-ja-sammalia.html

41. Permakulttuuriopas - käsikirja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

42. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

43. Huojuva maapallo
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/huojuva-maapallo/

44. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

45. Mervi-hirvi - Älgen Mervi
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015...kku-harju-mervi-hirvi-algen-mervi.html

46. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

47. Ympäristökasvatus kuvataiteessa
http://www10.edu.fi/kuvataide/

48. Ihminen ja vesi, veden käyttö ja puhdistus
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...nt/uploads/2014/03/Ihminen-ja-vesi.pdf

49. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

50. Mummo ja ilmastonmuutos -video
https://www.youtube.com/watch?v=bV7NtGSVVqc

51. Ilves (Lynx lynx)
http://www.ilveskeskus.fi