Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Äidinkieli ja kirjallisuus

1. Metsäkuntorata-aakkoset
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...TOMetsa%CC%88kuntorataAakkosetFIEN.pdf

2. Kiertotalousnetti
http://www.kiertotalousnetti.fi/

3. Kyläsuunnistus
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...les/attachment/kylasuunnistus_kyna.pdf

4. Kestävä kehitys opetuksessa
https://kestavakehitysopetuksessa.wordpress.com/

5. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
www.circula.fi

6. Open ruokaopas
https://openruokaopas.fi/

7. Global Meal -työpajojen taustamateriaali
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

8. Global Meal - Maissista brändimuroksi
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

9. Seikkailu lähimetsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...lu-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

10. Vesiaiheinen oppitunti
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...esiaiheinen-oppitunti-tuokiokortti.pdf

11. Mysteeri lähiluonnossa
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...ri-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

12. Mestarit metsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...it-mets%C3%A4ss%C3%A4-tuokiokortti.pdf

13. Sähköinen vesiluontopolku
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont.../2019/07/Melontaretki-tuokiokortti.pdf

14. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...oimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/

15. Materiaalipaketti yläkoulun ja lukion ilmastokasvatukseen
https://openilmasto-opas.fi/ota-kaytto...ankkeen-tehtavat-ja-taustamateriaalit/

16. Opettajan opas ilmastonmuutokseen, ilmastoviestintään ja vastamainostyöpajan ohjaamiseen
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

17. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

18. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

19. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/mediabank/12137.pdf

20. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

21. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

22. Digitekniikka apuna metsätyyppien opetuksessa
https://www.luontokoulut.fi/download/e.../opetussuunnitelma-vedos3-verkkoon.pdf

23. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

24. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

25. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

26. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

27. Veeti kuutin vuosi -julkaisu lapsille
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/07/veeti-kuutin-vuosi.pdf

28. Luontoaiheinen kirjoituskilpailu yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppilaille 1.9.-31.10.2018
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympa...dinkielen-ja-kirjallisuuden-oppilaille

29. Luontokoodi
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2018/06/luontokoodi.pdf

30. Lukuhetki luonnossa
http://www.metsaemo.fi/lukuhetki-luonnossa/

31. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

32. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

33. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

34. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

35. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

36. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

37. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

38. 7–10-vuotiaiden erityisryhmän aistipäivä luonnossa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...tyisryhmaen-aistipaeivae-luonnossa.pdf

39. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

40. Kevään merkit, erityisryhmä 7–15-vuotiaat
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...rkit_erityisryhmae-7---15-vuotiaat.pdf

41. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

42. 9. luokan yhteiskuntaopin tunti ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/9.lk-yhteiskuntaopin-tunti-ulkona.pdf

43. Yläkoululaisten retki Mikkelin paikalliskohteisiin
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Y...etki-Mikkelin-paikalliskohteisiin-.pdf

44. Koko alakoulun metsäretki
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Koko-alakoulun-metsaeretki.pdf

45. Ohjelma: ötökkäpäivä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/ohjelma-otokkapaiva/

46. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

47. Saimaan kuutti ja lumiukko
https://wwf.fi/mediabank/9502.pdf

48. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

49. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

50. Ruoantuotantoa muuttuvassa ilmastossa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoantuotanto-ja-ilmastonmuutos/

51. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

52. Ilmastonmuutos äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/aidinkieli/

53. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

54. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

55. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

56. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

57. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

58. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

59. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

60. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

61. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

62. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

63. Sulkia ja sammalia
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2016/09/terttu-rajala-sulkia-ja-sammalia.html

64. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

65. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

66. Aarrearkku ja monimuotoisuus
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aarrearkku-ja-monimuotoisuus/

67. Seitsemän hiiliveljestä (satukirja)
http://www.smy.fi/materiaali/seitseman-hiiliveljesta/

68. Salaperäiset eläimet
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salaperaiset-elaimet/

69. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

70. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

71. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

72. Liito-orava - Flygekorren
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2013/02/pontinen-liito-orava-flygekorren.html

73. Elämää pihapiirin kätköissä
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014...ainen-elamaa-pihapiirin-katkoissa.html

74. Kasvien gallup kartalle
https://docs.google.com/document/d/1TL...Teh8HO50721mugCX-KSbcnaJjbNrbQkAs/edit

75. II etsivää ja salaperäinen luola - seikkailu Suomessa
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015/04/kristian-peltoniemi-ii-etsivaa-ja.html

76. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

77. Suuri Löytöretki -kulttuuriympäristöpeli
http://www.suuriloytoretki.fi

78. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): metsädraamaa ja murtolukuja
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/metsadraama.pdf

79. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

80. Vesien selkärangattomat
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak.../2014/03/VESIEN-SELKARANGATTOMAT-2.pdf

81. Ihminen ja vesi, veden käyttö ja puhdistus
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...nt/uploads/2014/03/Ihminen-ja-vesi.pdf

82. Vesikasvit, kaislikko vai ruovikko?
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...content/uploads/2014/03/VESIKASVIT.pdf

83. Vesilinnut
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...content/uploads/2014/03/VESILINNUT.pdf

84. Vesieliöiden ravintoverkko
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...2014/03/VESIELIOIDEN-RAVINTOVERKKO.pdf

85. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

86. Mummo ja ilmastonmuutos -video
https://www.youtube.com/watch?v=bV7NtGSVVqc

87. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

88. Nykysuon käsikirja -- Jakso 2. Suon kulttuuriperintö
https://www.youtube.com/watch?v=C5bhAwetdWY

89. Vihreää draamaa lelumaassa
http://www.kierratyskeskus.fi/files/28/leludraama.pdf

90. Vihreää draamaa tavaramaailmassa
http://www.kierratyskeskus.fi/files/27/tavaradraama.pdf

91. Joka lapsen luontopolku
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/index.htm

92. Joka lapsen luontopolku: kesä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kesa.htm

93. Joka lapsen luontopolku: syksy
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/syksy.htm

94. Joka lapsen luontopolku: talvi
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/talvi.htm

95. Joka lapsen luontopolku: lähimetsä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lahimetsa.htm

96. Joka lapsen luontopolku: rannat ja vedet
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rannat.htm