Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Ympäristö- ja luonnontieto

1. Pihabongaus kouluille
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/pihabongaus-koulussa/

2. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

3. Tiedekerho: sään havainnointi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

4. Tiedekerho: Mikrobiologia
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...naisuuksia_tiedekerhoon/mikrobiologiaa

5. Kasvualustan valmistaminen pieneliöille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

6. Viilin ja jogurtin valmistus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

7. Bakteerien siirrostus kasvatusalustalle - opettajan ohje
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

8. Ruuan käsittelyn vaikutus sen säilymiseen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

9. Hiivasolujen käyminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

10. Pieniä tutkimuksia 6-9 -vuotiaille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...Pieniä_tutkimuksia_6_9_vuotiaille.pdf

11. Tiedekerho: Ihmisen biologiaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

12. Malli aivoista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

13. Neuroni askartelupunoksesta
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

14. Neuroni helmistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

15. Mallinnetaan silmän toimintaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

16. Miten lihakset toimivat?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

17. DNA –malli piippurassista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

18. DNA:n eristäminen posken limakalvon soluista
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

19. DNAn kiertyminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

20. Mutaatio
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

21. Syljen entsyymien havaitseminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

22. Proteiini-malli
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

23. Sentrifugin malli
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

24. Muovia maidosta
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_genetiikka.pdf

25. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

26. Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150

27. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

28. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

29. Tiedekerho, teemana metsä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/metsa/

30. Tutkitaan ilmiöitä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/

31. Lannoituksen vaikutus kasvin juuriin ja lehtiin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

32. Siementen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

33. Kelluvat hedelmät
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

34. Metsän tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

35. Puiden mittausohjeita
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

36. Ilmansuuntien arviointi luonnonmerkeistä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

37. Maanäytteen pH:n määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

38. Peruskallion vaikutus maaperän happamuuteen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

39. Voiko siemen rikkoa kallion?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

40. Kasvikin hengittää
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

41. Lehden pinta-alan määritys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

42. Lehden pinnanmuotojen tarkastelua
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

43. Kasvien pintarakenteiden tutkiminen polymeerien avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

44. Puun kelluminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

45. Paperilaatujen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

46. Tiedekerho: teemana avaruus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

47. Löytyykö meteoriitin pinnalta elämän merkkejä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

48. Sekoitetaan seoksia
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

49. Sokerisateenkaari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

50. Uppovaaka – areometri
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

51. Uppoava öljy
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

52. Tiedekerho: Kemiaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

53. Punakaali indikaattorina
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

54. Aineiden happamuuden tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

55. Hajoavat munat ja hajoavat hampaat
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

56. Happohyökkäys
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

57. Missä elintarvikkeissa on tärkkelystä?
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

58. Tiedekerho: Fysiikka
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

59. Kutistuva pullo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

60. Lämpömittari
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

61. Termospullo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

62. Paineen jakautuminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

63. Rakennetaan laskuvarjo
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

64. Rakennetaan pintaliitäjä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

65. Rakennetaan helikopteri
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

66. Rakennetaan lennokki
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

67. Matkustan ympäri maailmaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...rjo_teemakokonaisuus_maantiede_1-1.pdf

68. Tiedekerho: Maantieto
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

69. Lämpötilan vaikutus merivirtoihin
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

70. Suolainen ja makea vesi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

71. Puhdistetaan vettä
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

72. Rakenna maanjäristyksen kestävä rakennus!
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

73. Stalaktiitit ja stalagmiitit
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

74. Värien arvoitus – salaisuuden jäljille kromatografian avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

75. Tartuntapeli
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_mikrobiologiaa.pdf

76. Solun rakenne mallin avulla
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

77. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/mediabank/12137.pdf

78. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

79. Koulu kartalla
https://www.koulukartalla.fi/

80. Kysymyksiä koululaisille Liminganlahdesta
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1838

81. Seikkailu lintujen parissa - tehtäviä Liminganlahden luontokeskuksen näyttelyyn
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1836

82. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

83. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

84. Digitekniikka apuna metsätyyppien opetuksessa
https://www.luontokoulut.fi/download/e.../opetussuunnitelma-vedos3-verkkoon.pdf

85. Hyvän mielen polku - vinkkejä luonnossa rentoutumiseen
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/10/Hyvan-mielen-polku.pdf

86. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

87. Monialaisia videoita maapallon pirullisista haasteista
https://www.youtube.com/channel/UCuc-hVEsJwh7f9Ag90VjJog

88. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

89. Veeti kuutin vuosi -julkaisu lapsille
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/07/veeti-kuutin-vuosi.pdf

90. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

91. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

92. Ulkoleikkejä kierrätyksestä
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...lkoleikit_kierra_tysversioita_2017.pdf

93. Tavaran taakka
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...varan_taakka_Polku_2017_A3_juliste.pdf

94. SYKSYBINGO
http://www.metsaemo.fi/syksybingo/

95. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

96. Suuri rantaseikkailu
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

97. Veden kierto ja vesihuolto Tampereella
http://www.tampere.fi/vesi/tampereenvesi/opetusmateriaali.html

98. Circula kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
http://www.kadenjalki.fi/circula/

99. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

100. Vesitesti-repulla veden laadun mittaaminen (sameus, happi, pH, lämpötila, näkösyvyys, levä)
https://www.youtube.com/watch?v=-057LF6RCc4&feature=youtu.be

101. Veden kiertokulku juliste
https://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-finnish.html

102. Veden happipitoisuuden mittaus ProOdo ja tulosten jättäminen Järviwiki -palveluun
https://www.youtube.com/watch?v=5JpHLA6u0cg

103. Näkösyvyyden mittaus secchi levyllä
https://www.youtube.com/watch?v=6575z_FpoUk

104. Lumikuorman mittaaminen video
https://www.youtube.com/watch?v=-kdq1Shi6Rk&t=26s

105. Opi tekemään Arduino sääasema ja aurinkopaneeli sekä kytkentä Internetiin
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-2C65-4B7C-BE5C-442B19782F2D%7D/139044

106. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

107. Luontokoodi
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2018/06/luontokoodi.pdf

108. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

109. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

110. Puulajit-vihko
http://www.smy.fi/materiaali/puulajit/

111. Veden eliöihin liittyvää opetusmateriaalia
http://www.ekopaku.fi/opetusohjelmat/vesi/

112. Puiden jäkälät
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ent/uploads/2017/01/jakalakortit-1.pdf

113. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

114. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

115. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

116. Jänikset ja talvikarva
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ads/2016/09/janikset_ja_talvikarva.pdf

117. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

118. Vesiluontokurssi
https://www.suurisininen.fi/

119. Talvinen luonto
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/talvinen_luonto1.pdf

120. Tarkkaile lumijälkiä
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/02/26/tarkkaile-lumijalkia

121. Avun askeleet -mobiilisovellus
http://www.avunaskeleet.fi/

122. Luonnon hyödyt ihmiselle
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/

123. Jäkälä bioindikaattorina
http://www.paikkaoppi.fi/fi/jakalatutkimus/

124. Kalvosarja ruokahävikistä
http://www.saasyoda.fi/kalvosarja-ruokahävikistä

125. Lampputesti
https://apps.myzef.com/resources/motivaoy/z6ck6v/index.html

126. Lamppukoulu
www.lamppukoulu.fi

127. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

128. Solubiologian piparkakut
http://www.naturalehti.fi/2017/12/15/solubiologin-piparkakut/

129. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

130. Talviseuranta
http://talviseuranta.fi/

131. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

132. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

133. Erilaisia elinympäristöjä
https://youtu.be/4ifquyoOpXE

134. Näkösyvyyden mittaaminen
https://youtu.be/PWnxuLSgIHI

135. Hapanta vai emäksistä?
https://youtu.be/sLJqVgwlqWQ

136. Vesijalanjälki tuotekortit
https://wwf.fi/mediabank/1332.pdf

137. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

138. Ilveksen jäljillä oppimateriaali
https://drive.google.com/open?id=0BwBnmHpfhDYIUV9Qakl3bEZGWjQ

139. #MUOVIROSKAINSTALLAATIO
http://vaarakollektiivi.fi/sites/default/files/%23muoviroskainstallaatio.pdf

140. Ilmastonmuutos - draamallinen oppitunti
http://vaarakollektiivi.fi/sites/defau...les/ilmastonmuutos_draamaoppitunti.pdf

141. Päiväkotilaisten aarreretki vuoren taiasta
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...ilaisten-aarreretki-vuoren-taiasta.pdf

142. Keväinen luontopolku päiväkodille metsänolentojen jäljissä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...odille-metsaenolentojen-jaeljissae.pdf

143. Päiväkotilaiset luonnon aarteita etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...aiset-luonnon-aarteita-etsimaessae.pdf

144. Esikouluryhmä ryhmäytymässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Esikouluryhmae-ryhmaeytymaessae.pdf

145. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

146. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

147. 7–10-vuotiaiden erityisryhmän aistipäivä luonnossa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...tyisryhmaen-aistipaeivae-luonnossa.pdf

148. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

149. Kevään merkit, erityisryhmä 7–15-vuotiaat
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...rkit_erityisryhmae-7---15-vuotiaat.pdf

150. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

151. 3–4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3...kien-elaemyspaeivae-Rantokankaalla.pdf

152. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

153. 5. luokka veden kiertokulkua oppimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-luokka-veden-kiertokulkua-oppimassa.pdf

154. 6–7. luokille Urpolan jokilaakson tehtävärata
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/6...-Urpolan-jokilaakson-tehtaevaerata.pdf

155. Koko alakoulun metsäretki
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Koko-alakoulun-metsaeretki.pdf

156. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

157. Ohjelma: ötökkäpäivä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/ohjelma-otokkapaiva/

158. Kuningas lähtee kalaan
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...kalaan_Kari_Pitkanen_seikkailutalo.pdf

159. Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...svatustaAhtelassa__Jenni_Piispanen.pdf

160. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

161. Koulujemme lähivedet
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...ahivedet_esitys_ULOS_Ahtela_060617.pdf

162. Itämerisuunnistus Pandan polku
https://wwf.fi/mediabank/9738.pdf

163. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

164. Saimaan kuutti ja lumiukko
https://wwf.fi/mediabank/9502.pdf

165. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

166. Vesistöt ja ruoka
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/vesistot-ja-ruoka/

167. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

168. Ötökkä on ystävä
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/

169. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

170. Monimuotoinen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/

171. Ruoantuotantoa muuttuvassa ilmastossa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoantuotanto-ja-ilmastonmuutos/

172. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

173. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

174. Lintuohjelmaa lapsille: leikkejä, tutkimuksia, askartelua
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintuohjelmaa-lapsille/

175. Värityskuvia linnuista
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

176. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

177. Pöntöt & linnut / Holkar & fåglar -linnunpönttöopas
http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

178. Naurulokin pesintä -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

179. Lintujen pesinnän merkit -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

180. Mikä lintu -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

181. Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/terveystieto/

182. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

183. Ilmastonmuutos kemian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kemia/

184. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

185. Ilmastonmuutos biologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/biologia/

186. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

187. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

188. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

189. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

190. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

191. Tehtäviä ja leikkejä sienistä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/sieni.html

192. Leikkejä ja harjoituksia metsään
http://www.luontokoulut.fi/ilves/metsa.html

193. Talvisia tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/talvi.html

194. Syksyisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/syksy.html

195. Keväisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/kevat.html

196. Lumi ja vesi-aiheisia leikkejä ja harjoituksia
http://www.luontokoulut.fi/ilves/vesi.html

197. Harjoituksia suo- ja kosteikkoympäristöihin
http://www.luontokoulut.fi/ilves/suo.html

198. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

199. Ekologiaa leikkien
http://www.luontokoulut.fi/ilves/ekologiaa.html

200. Pieni verstas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/pieni-verstas

201. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

202. Sanomalehtihattu
http://www2.aamulehti.fi/extrakuvat/Juhlahatut_ohje_A4_web.pdf

203. Lintupäivä Iidesjärvellä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/iidesjarvi_kevat1.pdf

204. Eliökunnan järjestelmä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/eliokunnan_jarjestelma1.pdf

205. Talven olomuodot
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/olomuodot1.pdf

206. Elollinen - Eloton - Eloperäinen
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/f...5/03/elollinen-eloton-eloperainen1.pdf

207. Veden kiertokulku - pilvistä pohjavedeksi
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/2112/Veden_kiertokulku.pdf

208. Helmipöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/helmipollo-juliste.html

209. Viirupöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/viirupollo-juliste.html

210. Telkkä-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/telkka-juliste.html

211. Kirjosieppo-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/kirjosieppo-juliste.html

212. Helmipöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/04/helmipollo-juliste.html

213. Tiaiset-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/tiaiset-juliste.html

214. Sulkia ja sammalia
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2016/09/terttu-rajala-sulkia-ja-sammalia.html

215. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

216. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

217. Norpanbongaus-tietovisa
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit...a-ymparistokasvatuksessa/norpanbongaus

218. Aarrearkku ja monimuotoisuus
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aarrearkku-ja-monimuotoisuus/

219. Seitsemän hiiliveljestä (satukirja)
http://www.smy.fi/materiaali/seitseman-hiiliveljesta/

220. Salaperäiset eläimet
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/salaperaiset-elaimet/

221. Suovisailu: suo siellä
https://julkaisut.metsa.fi/visat/suo-siell%C3%A4/

222. Permakulttuuriopas - käsikirja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

223. Maakävelyt
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

224. Huojuva maapallo
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/huojuva-maapallo/

225. Suovisailu: soiden asukkaat
https://julkaisut.metsa.fi/visat/soiden-asukkaat/

226. Suovisailu: ihmisen jäljet
https://julkaisut.metsa.fi/visat/ihmisen-j%C3%A4ljet/

227. Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

228. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

229. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

230. Liito-orava - Flygekorren
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2013/02/pontinen-liito-orava-flygekorren.html

231. Elämää pihapiirin kätköissä
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014...ainen-elamaa-pihapiirin-katkoissa.html

232. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

233. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

234. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

235. Mervi-hirvi - Älgen Mervi
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015...kku-harju-mervi-hirvi-algen-mervi.html

236. Mikroskoopit luonnontutkimukseen
http://www.tevella.fi/Suomeksi/Tuottee...ieto&Tuoteryhma=Mikroskoopit+ja+luupit

237. Kenttävälineet
http://www.tevella.fi/Suomeksi/Tuottee...to&Tuoteryhma=Kentt%C3%A4v%C3%A4lineet

238. Lasten suuri maailmankartta
http://www.tevella.fi/Suomeksi/Tuottee...uri%20maailmankartta&Tuotekoodi=581798

239. Pimeässä hohtava maailmankartta ja satelliittikuva maapallosta
http://www.tevella.fi/Suomeksi/Tuotteet/Default.aspx?Tuotekoodi=581799

240. Kasvien gallup kartalle
https://docs.google.com/document/d/1TL...Teh8HO50721mugCX-KSbcnaJjbNrbQkAs/edit

241. II etsivää ja salaperäinen luola - seikkailu Suomessa
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015/04/kristian-peltoniemi-ii-etsivaa-ja.html

242. Kasvien maailmankartta
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016/02/kasvien-maailmankartta.html

243. Oppimateriaali jätteen synnyn ehkäisystä
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A852165&dswid=-5045

244. Luentovideo: Tulevaisuuden talvet Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...c57/tulevaisuuden-talvet-suomessa.html

245. Luentovideo: Vaarallisia sääilmiöitä Suomessa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...vaaralllisia-saailmioita-suomessa.html

246. Kuinka paljon ilmasto lämpenee elinaikanasi? -testi
http://ilmasto-opas.fi/kuinka-lamminta

247. Muutoksen merkit
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut.../muutoksen-merkit-oppimistehtavat.html

248. Ilmastovisa
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...da5-91dc-ed94d57c7ca2/ilmastovisa.html

249. Ilmastobingo
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...58dd/ilmastobingo-oppimistehtavat.html

250. Viivi ja Wagner johdattavat ilmastonmuutoskysymyksiin
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...viivi-ja-wagner-sarjakuvatehtavat.html

251. Muuttuvat ilmastovyöhykkeet
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...ilmastovyohykkeet-oppimistehtavat.html

252. Maapallon ilmastohistoria
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuut...n-ilmastohistoria-oppimistehtavat.html

253. Iloa ja ihmettelyä – Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/667440728.html

254. Puun monet mahdollisuudet
http://www.smy.fi/materiaali/puun-monet-mahdollisuudet/

255. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

256. Suuri Löytöretki -kulttuuriympäristöpeli
http://www.suuriloytoretki.fi

257. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): maapallon vedet, tilavuuden arviointi ja mittaus
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ikkapolut/tilavuus_vesi_5_6_luokka.pdf

258. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): metsäkasvien tutkimista, prosenttiluvut
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...osenttiluvut_kasvilkart_5_6_luokka.pdf

259. Salainen pussi - ohje + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...aisen-pussin-kortteihin-paivitetty.doc

260. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): metsädraamaa ja murtolukuja
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/metsadraama.pdf

261. Botanian kasvitieteellinen puutarha ja trooppinen perhospuutarha: Perhosen elinkierto
https://www.youtube.com/watch?v=za7Ih0jVpX0

262. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

263. Hämeenkylmänkukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/hameenkylmankukka

264. Suppilovahvero on myöhäissyksyn sieniherkku
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...lovahvero-on-myohaissyksyn-sieniherkku

265. Minun ekotekoni - sarja
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/minun-ekotekoni

266. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

267. Sanni Saukon salaisuus
http://www2.ekokumppanit.fi/luontopolku/

268. Lintujen pesintä ja muutto
http://oppiminen.yle.fi/linnut/lintujen-pesinta-muutto

269. Tehtäviä linnuista
http://oppiminen.yle.fi/linnut/tehtavia-linnuista

270. Limasienet ovat oikea luonnonoikku
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/limasienet-ovat-oikea-luonnonoikku

271. Sieni on omituinen eliö
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/sieni-on-omituinen-elio

272. Suomumustesieni kerää itseensä ympäristömyrkkyjä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...sieni-keraa-itseensa-ymparistomyrkkyja

273. Käävät ovat tehokkaita lahottajia
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sienet/kaavat-ovat-tehokkaita-lahottajia

274. Sienten merkitys luonnon kiertokulussa
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...sienten-merkitys-luonnon-kiertokulussa

275. Koivu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/koivu

276. Paju
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/paju

277. Tuomi
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/tuomi

278. Tervaleppä ja harmaaleppä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/puut/tervaleppa-harmaaleppa

279. Yhteyttämisen valoreaktiot
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/yhteyttamisen-valoreaktiot

280. Ruska
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/ruska

281. Mitä hyötyä on punaisesta väristä?
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...utta/mita-hyotya-on-punaisesta-varista

282. Kukkien tuoksu houkuttelee hyönteisiä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/kukkien-tuoksu

283. Sammalet ovat itiökasveja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/sammalet-jakalat/sammalet-ovat-itiokasveja

284. Jäkälät reagoivat herkästi ilman epäpuhtauksiin
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...eagoivat-herkasti-ilman-epapuhtauksiin

285. Auringon valo ja pölyttyminen
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/auringon-valo-polyttyminen

286. Tehtäviä kasveista ja sienistä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvitietoutta/tehtavia-kasveista-sienista

287. Voikukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/voikukka

288. Vesitatar
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/vesitatar

289. Valkovuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/valkovuokko

290. Ulpukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/ulpukka

291. Suopursu
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/suopursu

292. Oravanmarja
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/oravanmarja

293. Sinivuokko
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/sinivuokko

294. Pujo
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/pujo

295. Näsiä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/nasia

296. Nokkonen
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/nokkonen

297. Mäntykukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/mantykukka

298. Lumme
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lumme

299. Leskenlehti
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/leskenlehti

300. Käenkaali eli ketunleipä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kaenkaali-ketunleipa

301. Kihokki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kihokki

302. Saniaiset, kortteet ja lieot
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/saniaiset-kortteet-lieot

303. Lehtoimikkä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/lehtoimikka

304. Lumi-tutkimus
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...nt/uploads/2015/03/LUMITUTKIMUKSIA.pdf

305. Veden laadun tutkimukset
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...s/2014/03/VEDEN-LAADUN-TUTKIMUKSET.pdf

306. Vesien selkärangattomat
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak.../2014/03/VESIEN-SELKARANGATTOMAT-2.pdf

307. Vesieläinten tutkimista ja digikuvausta
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...LAINTEN-TUTKIMISTA-JA-DIGIKUVAUSTA.pdf

308. Ihminen ja vesi, veden käyttö ja puhdistus
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...nt/uploads/2014/03/Ihminen-ja-vesi.pdf

309. Vesikasvit, kaislikko vai ruovikko?
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...content/uploads/2014/03/VESIKASVIT.pdf

310. Vesilinnut
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...content/uploads/2014/03/VESILINNUT.pdf

311. Ellan eväät: ilmastovastuulliset ostokset
http://www.youtube.com/watch?v=K621y4Y...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

312. Puunsyöjät
http://jemma.smy.fi/koulut/puunsyojat/index_content.html

313. Siida - koululaistehtäviä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/siidankoululaistehtavat.pdf

314. Ympäristöverkko
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_etusivu.html

315. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

316. Jippo-polku
http://www.ejippo.fi/file_download/16/Jippopolku%5B1%5D.pdf

317. Sateentekijä
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sateentekija

318. Kuinka hiiva toimii?
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kuinka-hiiva-toimii

319. Pistetään luonto purkkiin
http://www.ejippo.fi/teemat/luonto-purkissa

320. Kuka syö kenet?
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kuka-syo-ja-kenet

321. Hemaisevat homeet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-hemaisevat-homeet

322. Siemenet itämään
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-siemenet-itamaan

323. Yhteistä sukujuurta
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-yhteista-sukujuurta

324. Kukkien väriloistoa
http://www.ejippo.fi/teemat/kukkien-variloistoa

325. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

326. Mummo ja ilmastonmuutos -video
https://www.youtube.com/watch?v=bV7NtGSVVqc

327. Muodonmuutos
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-muodonmuutos

328. Matojen maailma
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-matojen-maailma

329. Sataa, sataa ropisee - sademäärätutkimus
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-sataa-sataa-ropisee

330. Sienet itiöimään!
http://www.ejippo.fi/teemat/sienet-itioimaan

331. Tunnista eläinten jäljet
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-tunnista-jalanjaljet

332. Kevään linnut
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-kevaan-linnut

333. Vedenpuhdistamo luonnonmateriaaleista
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-i...le-vedensuodatin-luonnonmateriaaleista

334. Rokuan luontorastit - Kansallispuiston kätköissä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kpuistonkatkoissa.pdf

335. Rokuan luontorastit - Metsän lintuja
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsanlintuja.pdf

336. Rokuan luontorastit - Palovartijan painajainen
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palovartijanpainajainen.pdf

337. Olli Oravainen ja Mari Muurahainen
http://www.smy.fi/materiaali/olli-oravainen-ja-mari-muurahainen/

338. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

339. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

340. Tietovisa
http://www.ejippo.fi/file_download/4/Tietovisa.ppt

341. Sienivisa
http://www.ejippo.fi/file_download/10/SIENIVISA.ppt

342. Ainoastaan suojelu voi pelastaa saimaannorpan
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...aan-suojelu-voi-pelastaa-saimaannorpan

343. Puutiainen herättää monissa pelkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/puutiainen-herattaa-monissa-pelkoa

344. Kadonneen ekotiedon metsästys
http://www2.ekokumppanit.fi/ekotiedonmetsastys/index.php

345. Haltian metsälajikortit - Haltias skogsartskort
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/?T...s=&PublicationSeries=&ProductCategory=

346. Vuodenajat: Kevät
http://www.ekomeetta.com/kiikari/biologia/vuodenajat-kevat/

347. Silkkiuikun kesä
http://www.ekomeetta.com/kiikari/biologia/silkkiuikun-kesa/

348. Metsän uumenissa
http://www.ekomeetta.com/kiikari/biologia/metsan-uumenissa/

349. Ilves (Lynx lynx)
http://www.ilveskeskus.fi

350. Merenranta kutsuu –Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannalla retkeileville
http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/merenranta-kutsuu-aukeamittain.pdf

351. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

352. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

353. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

354. Kolin kansallispuiston luontopolut - Ennallistajan polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliennreittiopas.pdf

355. Lennu liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu: materiaali Lennu liito-oravan ympäristöleirille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4222/Lennu_netti_PDF_-_AVOIN.pdf

356. Tuulet
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/tuulet

357. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

358. Leivonmäen kansallispuisto - Luupään lenkki - Opettajan opas geologiselle luontopolulle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/leivonmaki-luupaalenkki.pdf

359. Lortikanvuoren luontopolku - opas- ja tehtävävihko
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/lortikanvuori.pdf

360. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kolinuuron kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/koliuurreittiopas.pdf

361. Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolipaireittiopas.pdf

362. Myrskyt ja trombit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/myrskyt-trombit

363. Miten sateenkaari syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/miten-sateenkaari-syntyy

364. Ukkonen ja salamointi
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/ukkonen-salamointi

365. Sade
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/sade

366. Pilvityypit
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/pilvityypit

367. Kysymyksiä vedestä ja lumesta
http://www.yle.fi/java/elearning2/$7s8...m/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=3709

368. Kuinka selvitä talvesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$3nl...t/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1154

369. Miten luonto sopeutuu talveen?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$1a1...z/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=3680

370. Ekolokero: Luonto siirtyy syysaikaan
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-siirtyy-syysaikaan

371. Ekolokero: Luonto herää kevääseen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-heraa-kevaaseen

372. Ekolokero: Luonto sopeutuu talveen
http://oppiminen.yle.fi/saa-ilmasto/luonto-sopeutuu-talveen

373. Roskisrotta - Lasten kierrätysseikkailu
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/roskisrotta-lasten-kierratysseikkailu

374. Luonnon öiset kulkijat
http://oppiminen.yle.fi/luontoa-harrastamaan/luonnon-oiset-kulkijat

375. Kielo on kansalliskukka
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kielo

376. Kevätlinnunsilmä
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kevatlinnunsilma

377. Kevätlinnunherne
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/kevatlinnunherne

378. Jättipalsami
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/jattipalsami

379. Saariston kevät
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/saariston-kevat

380. Isokarin majakkasaari
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/isokarin-majakkasaari

381. Ahvenanmaan omaperäinen luonto
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/saaristo/ahvenanmaan-omaperainen-luonto

382. Itämeri ei voi hyvin
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/itameri-ei-voi-hyvin

383. Murtovesirannalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/meri/murtovesirannalla

384. Talvisessa Vaara-Suomessa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/talvisessa-vaara-suomessa

385. Metsäpalot muuttavat maisemaa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsapalot-muuttavat-maisemaa

386. Metsän siimeksessä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/metsan-siimeksessa

387. Hämäläisessä harjumaisemassa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/metsa/hamalaisessa-harjumaisemassa

388. Luonnosta löytyviä asioita: Burr-leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE1MTVmZGU4ZjZjNDM1NQ

389. Nykysuon käsikirja -- Jakso 10. Takaisin luontoon!
https://www.youtube.com/watch?v=CBrVhvbPpwE

390. Nykysuon käsikirja -- Jakso 8. Suokävijän opas
https://www.youtube.com/watch?v=ac27GlceuYA

391. Nykysuon käsikirja -- Jakso 6. Suoluonto keväällä ja kesällä
https://www.youtube.com/watch?v=3iZocHgHxV4

392. Nykysuon käsikirja -- Jakso 7. Suoluonto syksyllä ja talvella
https://www.youtube.com/watch?v=JH0oBiXHFm0

393. Nykysuon käsikirja -- Jakso 1. Miten paljon maailmassa on soita?
https://www.youtube.com/watch?v=qxhT0LkMdbU

394. Nykysuon käsikirja -- Jakso 4. Ennallistaminen
https://www.youtube.com/watch?v=qb2tputND6g

395. Nykysuon käsikirja -- Jakso 5. Miten soita ennallistetaan?
https://www.youtube.com/watch?v=3L4oE3doT_M

396. Nykysuon käsikirja -- Jakso 3. Suon käyttö
https://www.youtube.com/watch?v=VGV--2d5KpQ

397. Nykysuon käsikirja -- Jakso 2. Suon kulttuuriperintö
https://www.youtube.com/watch?v=C5bhAwetdWY

398. Rokua Nature Trail - On the Emperor´s Tour
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/emperorstour.pdf

399. Rokuan luontorastit - Tervan tuoksua ja kavioiden kopsetta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/tervantuoksua.pdf

400. Rokuan luontorastit - Palokärjen poluilla
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/palokarjenpoluilla.pdf

401. Rokuan luontorastit - Jäätikön jäljet
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/jaatikonjaljet.pdf

402. Rokuan luontorastit - Ahdin valtakunta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/ahdinvaltakunta.pdf

403. Rokuan luontorastit - Hetki hiljaisuudelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hetkihiljaisuudelle.pdf

404. Rokuan luontorastit - Elämää metsän siimeksessä
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/elamaasiimeksessa.pdf

405. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - tehtäviä koululaisille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/pallasyllas-koululaisille.pdf

406. Nuuksion kansallispuisto - Luonnon oppisali - Opettajan materiaali
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksioluonnonoppisali.pdf

407. Luonto-ohjelmat alakoululaisille. Luontoa lukemaan, elämysten kautta oppimaan!
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/luontoohjelmat2013.pdf

408. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

409. Syöte - Huippupolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/huippupolku.pdf

410. Syöte - Kellarilammen luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/kellarilampi.pdf

411. Syöte - Vattukurun luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/vattukuru.pdf

412. Talviaineksia - vihjepaketti opettajille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/talviaineksia.pdf

413. Ennakkotehtäviä Helvetinjärven kansallispuistoon retkeä suunnitteleville
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/helv-opesivu-oppilas.pdf

414. Suon asukkaita
http://www.yle.fi/java/elearning2/$37v...oi/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=124

415. Kuu on Maan kiertolainen
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/kuu-on-maan-kiertolainen

416. Saturnuksen renkaat
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/saturnuksen-renkaat

417. Luotaimet
http://www.yle.fi/java/elearning2/$fmo...zbx0wk2by/lesson/index.nvl?0.task=1840

418. Mitä tiedät auringonpimennyksestä?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$wms...o/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2780

419. Avaruussanastoa 3
http://www.yle.fi/java/elearning2/$h52...0/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2789

420. Avaruussanastoa 2
http://www.yle.fi/java/elearning2/$1gq...8/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2797

421. Avaruussanastoa 1
http://www.yle.fi/java/elearning2/$t1b...o/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2801

422. Valoilmiöt
http://www.yle.fi/java/elearning2/$kyw...u/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2779

423. Taivaankappaleet
http://www.yle.fi/java/elearning2/$cpl...t/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1618

424. Tunnetko auringon?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$cwc...a/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1913

425. MItä tiedät Kuusta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$cka...9/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1941

426. Mitä tiedät Plutosta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$9f0...7/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2800

427. Mitä tiedät Maasta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$p2k...d/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=1922

428. Mitä tiedät Jupiterista?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$ml4...x/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2788

429. Mitä tiedät Saturnuksesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$0qi...s/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2792

430. Mitä tiedät Uranuksesta ja Neptunuksesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$nss...r/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2796

431. Mitä tiedät Venuksesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$mqb...y/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2603

432. Mitä tiedät Marsista?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$oez...s/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2695

433. Mitä tiedät Merkuriuksesta?
http://www.yle.fi/java/elearning2/$dcp...5/lesson/index.nvl?0.lang=&0.task=2585

434. Avaruustehtäviä
http://oppiminen.yle.fi/avaruus/oma-aurinkokuntamme/avaruustehtavia

435. Elämää suolla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/elamaa-suolla

436. Suomen eri suotyypit
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/suo/suomen-eri-suotyypit

437. Erilaisia elinympäristöjä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/erilaisia-elinymparistoja

438. Eläinten esiinmarssi - sarja
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/elainten-esiinmarssi

439. Pohjanmaan lakeuksilla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/pohjanmaan-lakeuksilla

440. Häntälän notkojen perinnemaisema
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/hantalan-notkon-perinnemaisema

441. Kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunkiluonnossa

442. Kaupunki elinympäristönä
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/kaupunki/kaupunki-elinymparistona

443. Vesistöjen jäätyminen
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/jarvi/vesistojen-jaatyminen

444. Järvimaisemissa
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/jarvi/jarvimaisemissa

445. Hyönteiset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/hyonteiset-on-suurin-ryhma

446. Hyönteisistä on moneksi
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyonteisista-on-moneksi

447. Muurahaiset ovat ekosysteemin kannalta tärkeitä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...et-ovat-ekosysteemin-kannalta-tarkeita

448. Hyödyllisiä ja harmillisia
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyodyllisia-harmillisia

449. Sudenkorennot ovat hyönteismaailman ilma-akrobaatteja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...vat-hyonteismaailman-ilma-akrobaatteja

450. Sammakko ja sen kehitys
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakkoelaimet/sammakko-sen-kehitys

451. Suomalaisia kalalajeja
http://oppiminen.yle.fi/kalat/suomalaisia-kalalajeja

452. Poro on puolikesy hirvieläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/hirvielaimet/poro-on-puolikesy-hirvielain

453. Hirvi on metsän kruunupää
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...hirvielaimet/hirvi-on-metsan-kruunupaa

454. Siili on piikikäs yöeläjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...onteissyojat/siili-on-piikikas-yoelaja

455. Majava on metsän taitava arkkitehti
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...at/majava-on-metsan-taitava-arkkitehti

456. Orava viihtyy kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...rsijat/orava-viihtyy-kaupunkiluonnossa

457. Liito-orava on kolopesijä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/liito-orava-on-kolopesija

458. Yksineläjä ilves saalistaa iltahämärässä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...ilvekset/ilves-saalistaa-iltahamarassa

459. Karhu on Suomen kansalliseläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...lvekset/karhu-on-suomen-kansalliselain

460. Susi on laumasielu
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...kaisia/koiraelaimet/susi-on-laumasielu

461. Ahma on äärimmäisen uhanalainen eläin
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...laimet/ahma-on-aarimmaisen-uhanalainen

462. Saukko on varsinainen vesipeto
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...elaimet/saukko-on-varsinainen-vesipeto

463. Villiminkki on haitallinen tulokaslaji
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...villiminkki-on-haitallinen-tulokaslaji

464. Apilat
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/apilat

465. Apila, niittyhumala, peltosaunio ja piharatamo
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...la-niittyhumala-peltosaunio-piharatamo

466. Isotalvikki
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/kasvilajeja/isotalvikki

467. Vihreää draamaa lelumaassa
http://www.kierratyskeskus.fi/files/28/leludraama.pdf

468. Asukaslaskuri
http://www.luomus.fi/sites/default/fil...eutumisen_sankareita_asukaslaskuri.pdf

469. Kevät ja hiilen kierto
http://koulut.tampere.fi/luontokoulu/pdf/hiilenkierto.pdf

470. Kettu on sopeutuja
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...met/viekas-kettu-viihtyy-lintujahdissa

471. Tunturisopuli vaeltaa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat/jyrsijat/tunturisopuli-vaeltaa

472. Halli on Itämeren suurin hylje
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...hylkeet/halli-on-itameren-suurin-hylje

473. Vaskitsa ja rantakäärme
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelijat-sammakkoelaimet/vaskitsa-rantakaarme

474. Rupikonnien elämänrytmi on kiireetön
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakko...t/rupikonnien-elamanrytmi-on-kiireeton

475. Kyykäärme
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelijat-sammakkoelaimet/kyykaarme

476. Ahven on Suomen kansalliskala
http://oppiminen.yle.fi/kalat/ahven-on-suomen-kansalliskala

477. Vesikirppu on äyriäinen
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/vesikirppu-on-ayriainen

478. Heinäsirkat viestivät toisilleen sirittämällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rkat-viestivat-toisilleen-sirittamalla

479. Metsämyyrä on tehokas lisääntyjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...sijat/metsamyyra-on-tehokas-lisaantyja

480. Piisami on kotoisin Pohjois-Amerikasta
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...piisami-on-kotoisin-pohjois-amerikasta

481. Lentävä lepakko suunnistaa äänen avulla
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...syojat/lepakko-suunnistaa-aanen-avulla

482. Nahkiainen on ympyräsuinen
http://oppiminen.yle.fi/kalat-sammakkoelaimet/nahkiainen-on-ympyrasuinen

483. Haistaako kala kompostilta löyhkäävän onkimadon?
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelija...-kala-kompostilta-loyhkaavan-onkimadon

484. Särki ja hauki - saalis ja peto
http://oppiminen.yle.fi/kalat/sarki-hauki-saalis-peto

485. Hämähäkit ovat hyödyllisiä petoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/hamahakit-ovat-hyodyllisia-petoja

486. Kuinka hämähäkinseitti syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...gattomia/kuinka-hamahakinseitti-syntyy

487. Vesimittari kulkee vetten päällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tomia/vesimittari-kulkee-vetten-paalla

488. Tuhatjalkaisella ei olekaan tuhatta jalkaa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tjalkaisella-ei-olekaan-tuhatta-jalkaa

489. Raatokärpäsillä on hyvä hajuaisti
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/raatokarpasilla-on-hyva-hajuaisti

490. Perhoset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-muita-selkarangattomia/perhoset

491. Meduusat, pelkkää vettäkö?
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...karangattomia/meduusat-pelkkaa-vettako

492. Banaanikärpänen tykkää hedelmistä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...vallinen-vieras-suomalaisissa-kodeissa

493. Kukkakärpäset ovat lentotaitureita
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/kukkakarpaset-ovat-lentotaitureita

494. Muurahaiset ovat järjestäytynyttä joukkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rahaiset-ovat-jarjestaytynytta-joukkoa

495. Muurahainen lypsää kirvoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/muurahainen-lypsaa-kirvoja

496. Hämähäkin verkonkudonta
http://www.yle.fi/oppiminen/flash/hamahakki/verkonkudonta.swf

497. Rentukka (Caltha palustris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rentukka.htm

498. Ranta-alpi (Lysimachia vulgaris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/ranta-alpi.htm

499. Lumme (Nymphaea alba )
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lumme.htm

500. Kurjenmiekka (Iris pseudacorus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kurjenmiekka.htm

501. Järvikorte (Equisetum fluviatile)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/jarvikorte.htm

502. Terijoensalava (Salix fragilis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/terijoensal.htm

503. Kynäjalava (Ulmus laevis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/jalava.htm

504. Lepät (Alnus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/leppa.htm

505. Vesimittarit (Gerridae)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/vesimittari.htm

506. Vesimyyrä (Arvicola amphibius)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/vesimyyra.htm

507. Sammakko (Rana temporaria)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/sammakko.htm

508. Telkkä (Bucephala clangula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/telkka.htm

509. Joutsenet (Cygnus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/joutsenet.htm

510. Kalatiira (Sterna hirundo)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kalatiira.htm

511. Viljat
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/viljat.htm

512. Ukonputki (Heracleum sphondylium)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/ukonputki.htm

513. Timotei (Phleum pratense)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/timotei.htm

514. Päivänkakkara (Leucanthemum vulgare)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/paivankakkara.htm

515. Peurankello (Campanula glomerata)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/peurankello.htm

516. pelto-ohdake (Cirsium arvense)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/pelto-ohdake.htm

517. Peltokanankaali (Barbarea vulgaris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/peltokanankaali.htm

518. Nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/nurmipuntarpaa.htm

519. Niittynätkelmä (Lathyrus pratensis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/niitttynatkelma.htm

520. Niittynurmikka (Poa pratensis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/niittynurmikka.htm

521. Mesiangervo (Filipendula ulmaria)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/mesiangervo.htm

522. Maitohorsma (Epilobium angustifolium)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/maitohorsma.htm

523. Keltamatara (Galium verum)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/keltamatara.htm

524. Koiranputki (Anthriscus sylvestris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/koiranputki.htm

525. Kissankello (Campanula rotundifolia)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kissankello.htm

526. Hevonhierakka (Rumex longifolius)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/hevonhierakka.htm

527. Hiirenvirna (Vicia cracca)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/hiirenvirna.htm

528. Harakankello (Campanula patula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/harakankello.htm

529. Ahdekaunokki (Centaurea jacea)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/ahdekaunokki.htm

530. Suruvaippa (Nymphalis antiopa)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/suruvaippa.htm

531. Sitruunaperhonen (Gonepteryx rhamni)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/sitruunaperhonen.htm

532. Sinisiivet (Polyommatinae)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/sinisiipi.htm

533. Lanttuperhonen (Pieris napi)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lanttuperhonen.htm

534. Amiraali (Vanessa atalanta)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/amiraali.htm

535. Neitoperhonen (Nymphalis io)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/neitoperhonen.htm

536. Nokkosperhonen (Nymphalis urticae)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/nokkosperhonen.htm

537. Ohdakeperhonen (Cynthia cardui)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/ohdakeperhonen.htm

538. Kultakuoriainen (Cetonia aurata)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kultakuoriainen.htm

539. Tulppaanit (Tulipa)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/tulppaani.htm

540. Siankärsämö (Achillea millefolium)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/siankarsamo.htm

541. Ojakärsämö (Achillea ptarmica)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/ojakarsamo.htm

542. Kirjopillike (Galeopsis speciosa)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/pillike.htm

543. Keto-orvokki (Viola tricolor)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/ketoorvokki.htm

544. Jättiputki (Heracleum persicum coll.)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/jattiputki.htm

545. Pihjala (Sorbus aucuparia)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/pihlaja.htm

546. Suomumustesieni (Coprinus comatus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/mustesieni.htm

547. Tammi (Quercus robur)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/tammi.htm

548. Pajut (Salix)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/paju.htm

549. Lehtikuusi (Larix)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lehtikuusi.htm

550. Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/sinisorsa.htm

551. Kiuru ( Alauda arvensis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kiuru.htm

552. Lokit (Laridae)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lokit.htm

553. Valkovuokko (Anemone nemorosa)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/valkovuokko.htm

554. Vadelma (Rubus idaeus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/vadelma.htm

555. Sinivuokko (Hepatica nobilis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/sinivuokko.htm

556. Sananjalka (Pteridium aquilinum )
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/sananjalka.htm

557. Puolukka (Vaccinium vitis-idaea)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/puolukka.htm

558. Näsiä (Daphne mezereum)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/nasia.htm

559. Mustikka (Vaccinium myrtillus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/mustikka.htm

560. Metsätähti (Trientalis europaea)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/metsatahti.htm

561. Lauhat ( Deschampsia)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lauhat.htm

562. Metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/metsakurjenpolvi.htm

563. Kevätlinnunsilmä (Chrysosplenium alternifolium)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/linnunsilma.htm

564. Kevätlinnunherne (Lathyrus vernus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kevatlinnunherne.htm

565. Keltavuokko (Anemone ranunculoides)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/keltavuokko.htm

566. Valkoapila (Trifolium repens)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/valkoapila.htm

567. Puna-apila (Trifolium pratense)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/punaapila.htm

568. Lupiini (Lupinus polyphyllus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lupiini.htm

569. Leinikit (Ranunculus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/leinikit.htm

570. Voikukka (Taraxacum officinale)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_voikukka.html

571. Ukontulikukka (Verbascum thapsus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ympa...verkko/bl_kt_kasvit_ukontulikukka.html

572. Suikeroalpi (Lysimachia nummularia)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_suikeroalpi.html

573. Siankärsämö (Achillea millefolium)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_siankarsamo.html

574. Lupiini (Lupinus polyphyllus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_lupiini.html

575. Leskenlehti (Tussilago farfara)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_leskenlehti.html

576. Kurjenkello (Campanula persicifolia)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kl_kurjenkello.html

577. Kevätlinnunherne (Lathyrus vernus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ympa...kko/bl_kt_kasvit_kevatlinnunherne.html

578. Kannusruoho (Linaria vulgaris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_kannusruoho.html

579. Kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kotkansiipi.htm

580. Kultapiisku (Solidago virgaurea)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kultapiisku.htm

581. Kielo (Convallaria majalis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kielo.htm

582. Käenkaali (Oxalis acetosella)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/ketunleipa.htm

583. Keltalieko (Diphasiastrum complanatum)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lieot.htm

584. Kanerva (Calluna vulgaris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kanerva.htm

585. Kastikat (Calamagrostis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kastikat.htm

586. Ahomansikka (Fragaria vesca)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/mansikka.htm

587. Valkokärpässieni (Amanita virosa)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/valkokarpassieni.htm

588. Palleroporonjäkälä (Cladonia stellaris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/poronjakala.htm

589. Mesisieni (Armillaria borealis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/mesisieni.htm

590. Kangasrousku (Lactarius rufus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kangasrousku.htm

591. Isohapero (Russula paludosa)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/isohapero.htm

592. Haapa (Populus tremula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/haapa.htm

593. Tuomi (Prunus padus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/tuomi.htm

594. Pähkinäpensas (Corylus avellana)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/pahkina.htm

595. Mänty (Pinus sylvestris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/manty.htm

596. Kuusi (Picea abies)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kuusi.htm

597. Kataja (Juniperus communis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kataja.htm

598. Puutiainen (Ixodes ricinus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/punkki.htm

599. Lehtikirvat (Aphididae)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lehtikirva.htm

600. Hyttyset (Culicidae)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/hyttynen.htm

601. Supikoira (Neyctereutes procyonoides)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/supikoira.htm

602. Kyy (Vipera berus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kyy.htm

603. Hirvi (Alces alces)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/hirvi.htm

604. Punarinta (Erithacus rubecula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/punarinta.htm

605. Käpytikka (Dendrocopos major)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kapytikka.htm

606. Käki (Cuculus canorus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kaki.htm

607. Vuohenputki (Aegopodium podagraria)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/vuohenputki.htm

608. Voikukka (Taraxacum officinale)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/voikukka.htm

609. Terttuselja (Sambucus racemosa)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/terttuselja.htm

610. Tarhaomenapuu (Malus domestica)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/omenapuu.htm

611. Siperianhernepensas (Caragana arborescens)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/siperhernep.htm

612. Seittitakiainen (Arctium tomentosum)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/takiainen.htm

613. Pujo (Artemisia vulgaris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/pujo.htm

614. Pihatähtimö (Stellaria media)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/vesiheina.html

615. Pihasaunio (Matricaria matricarioides)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/pihasaunio.htm

616. Piharatamo (Plantago major)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/piharatamo.htm

617. Pietaryrtti (Tanacetum vulgare)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/pietaryrtti.htm

618. Peltosaunio (Tripleurospermum inodorum)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/saunakukka.htm

619. Nokkonen (Urtica dioica)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/nokkossivu.htm

620. Narsissit (Narcissus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/narsissi.htm

621. Leskenlehti (Tussilago farfara)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/leskenlehti.htm

622. Käenrieskat (Gagea)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kaenrieska.htm

623. Kylänurmikka (Poa annua)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kylanurmikka.htm

624. Koiranheisi (Viburnum opulus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/koiranheisi.htm

625. Kirsikka
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kirsikka.htm

626. Kiiltotuhkapensas (Cotoneaster lucidus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/killtotuhkapensas.htm

627. Keltamaksaruoho (Sedum acre)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/maksaruoho.htm

628. Jättipalsami (Impatiens glandulifera)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/palsami.htm

629. Ruusut (Rosa)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/ruusu.htm

630. Herukat (Ribes)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/herukat.htm

631. Alppiruusut (Rhododendron)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rhodo.htm

632. Orapihlajat (Crataegus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/orapihlaja.htm

633. Tuulenpesäsieni
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/tuulenpesasieni.htm

634. Vaahtera (Acer platanoides)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/vaahtera.htm

635. Koivut (Betula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/koivu.htm

636. Lehmukset (Tilia)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lehmus.htm

637. Metsälehmus (Tilia cordata)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_metsalehmus.html

638. Jalavat (Ulmus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_jalava.html

639. Vaahtera (Acer platanoides)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_vaahtera.html

640. Saarni (Fraxinus excelsior)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_saarni.html

641. Tammi (Quercus robur)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_tammi.html

642. Lepät (Alnus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_leppa.html

643. Pihlaja (Sorbus aucuparia)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_pihlaja.html

644. Haapa (Populus tremula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_haapa.html

645. Koivut (Betula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_koivu.html

646. Mänty (Pinus sylvestris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_manty.html

647. Kuusi (Picea abies)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ympa..._mt_tuoreenkankaanvaltapuuonkuusi.html

648. Myrkkykasvit
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/myrkky.htm

649. Sudenkorennot (Odonata)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/sudenkorento.htm

650. Muurahaiset (Formicidae)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/muurahainen.htm

651. Mehiläinen (Apis mellifica)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/mehilainen.htm

652. Kimalainen (Bombus hortorum)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kimalainen.htm

653. Leppäpirkot (Coccinellidae)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/leppapirkko.htm

654. Hämähäkit (Araneae)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/hamahakki.htm

655. Huonekärpänen (Musca domestica)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/karpaset.htm

656. Ampiainen (Vespula vulgaris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/ampiainen.htm

657. Sisilisko (Zootoca vivipara)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/sisilisko.htm

658. Lepakot (Chiroptera)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lepakot.htm

659. Siili ( Erinaceus europaeus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/siili.htm

660. Rusakko (Lepus europaeus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rusakko.htm

661. Rotat (Rattus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rotta.htm

662. Metsähiiri (Apodemus flavicollis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/metsahiiri.htm

663. Orava (Sciurus vulgaris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_orava.html

664. Orava (Sciurus vulgaris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/orava.htm

665. Kärppä (Mustela erminea)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/karppa.htm

666. Vastäräkki (Motacilla alba)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/vastarakki.htm

667. Vihervarpunen (Carduelis spinus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/vihervarpunen.htm

668. Viherpeippo (Carduelis chloris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/viherpeippo.htm

669. Varpushaukka (Accipiter nisus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/varpushaukka.htm

670. Varpunen (Passer domesticus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/varpunen.htm

671. Varis (Corvus corone)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/varis.htm

672. Tilhi (Bombycilla garrulus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/tilhi.htm

673. Räkättirastas (Turdus pilaris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rakattirastas.htm

674. Puukiipijä (Certhia familaris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/puukiipija.htm

675. Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/punatulkku.htm

676. Kesykyyhky eli pulu (Columba livia)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/pulu.htm

677. Peippo (Fringilla coelebs)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/peippo.htm

678. Naakka (Corvus monedula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/naakka.htm

679. Kottarainen (Sturnus vulgaris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kottarainen.htm

680. Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kirjosieppo.htm

681. Keltasirkku (Emberiza citrinella)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/keltasirkku.htm

682. Tiaiset (Paridae)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/tiaiset.htm

683. Harakka (Pica pica)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/harakka.htm

684. Pääskyset (Hirundinidae)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/paaskyset.htm

685. Fasaani (Phasianus colchicus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/fasaani.htm

686. Tuomi (Prunus padus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_tuomi.html

687. Metsäjänis (Lepus timidus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kl_metsajanis.html

688. Vaahteratervatäplä (Rhytisma acerinum)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ympa...o/bl_kt_kasvit_vaahteratervatapla.html

689. Tulppaani (Tulipa sp.)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_tulppaani.html

690. Seittitakiainen (Arctium tomentosum)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ympa...rkko/bl_kt_kasvit_seittitakiainen.html

691. Puolukka (Vaccinium vitis-idaea)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_puolukka.html

692. Pietaryrtti (Tanacetum vulgare)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_pietaryrtti.html

693. Oravanmarja (Maianthemum bifolium)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_oravanmarja.html

694. Niittykellukka (Geum rivale)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ympa...erkko/bl_kt_kasvit_niittykellukka.html

695. Metsäkorte (Equisetum sylvaticum)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_metsakorte.html

696. Lehtopalsami (Impatiens noli-tangere)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_lehtopalsami.html

697. Koiranputki (Anthriscus sylvestris)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_koiranputki.html

698. Kiiltopaju (Salix phylicifolia)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_kiiltopaju.html

699. Kataja (Juniperus communis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_kataja.html

700. Kallioimarre (Polypodium vulgare)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_kallioimarre.html

701. Järviruoko (Phragmites australis)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_jarviruoko.html

702. Harmio (Berteroa incana)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_kasvit_harmio.html

703. Tilhi (Bombycilla garrulus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_tilhi.html

704. Talitiainen (Parus major)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_talitiainen.html

705. Supikoira (Neyctereutes procyonoides)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_supikoira.html

706. Sitrunaperhonen (Gonepteryx rhamni)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ympa...ko/bl_kt_elaimet_sitruunaperhonen.html

707. Pikkulokki (Larus minutus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_pikkulokki.html

708. Sinitiainen (Parus caeruleus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_sinitiainen.html

709. Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_sinisorsa.html

710. Pihjalaperhonen (Aporia cretaegi)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ympa...kko/bl_kt_elaimet_pihlajaperhonen.html

711. Nokikana (Fulica atra)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_nokikana.html

712. Naakka (Corvus monedula)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_naakka.html

713. Liito-orava (Pteromys volans)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_liitoorava.html

714. Kettu (Vulpes vulpes)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kt_elaimet_kettu.html

715. Kalalokki (Larus canus)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kalalokki.html

716. Palokärki (Dryocopus martius)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ympa...hyotyyhavumetsienhuonostakunnosta.html

717. Hirvi (Alces alces)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_kl_hirvi.html

718. Näsiä (Daphne mezereum)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_nasia.html

719. Pähkinäpensas (Corylus avellana)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/bl_mt_pahkinapensas.html

720. Rakenna linnunpönttö!
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/info/info_linnunpontto.html

721. Joka lapsen luontopolku: kevät
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kevat.htm

722. Joka lapsen luontopolku
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/index.htm

723. Joka lapsen luontopolku: kesä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kesa.htm

724. Joka lapsen luontopolku: syksy
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/syksy.htm

725. Joka lapsen luontopolku: talvi
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/talvi.htm

726. Joka lapsen luontopolku: kotipiha
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kotipiha.htm

727. Joka lapsen luontopolku: lähimetsä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lahimetsa.htm

728. Joka lapsen luontopolku: puisto
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/puisto.htm

729. Joka lapsen luontopolku: niityt ja pellot
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/pelto.htm

730. Joka lapsen luontopolku: rannat ja vedet
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rannat.htm

731. Kesykyyhky eli pulu (Columba livia)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ympa...o/bl_kt_elaimet_kesykyyhkyelipulu.html

732. Isosurviainen (Ephemera vulgata)
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ympa...erkko/bl_kt_elaimet_isosurviainen.html

733. Ellan eväät: Ella goes wild
https://www.youtube.com/watch?v=cDYiDQ...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

734. Ellan eväät: uhanalaiset kalalajit
http://www.youtube.com/watch?v=cY5Rmli...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

735. Ellan eväät: ruuan tähteet
https://www.youtube.com/watch?v=1FuIXO...ist=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx

736. Tukea ympäristökasvatukseen Pirkanmaan kouluille ja päiväkodeille
http://www2.ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/2012/11/Pirkanmaan_LYKE.pdf

737. Ilmanlaadun sanakirja
http://www2.ekokumppanit.fi/ilma/sivut/sanakirja.html

738. Ilma ja ilmanlaatu
http://www2.ekokumppanit.fi/ilma/ilmanlaatu_a.html