Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Vieraat kielet

1. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

2. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...oimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/

3. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

4. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

5. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

6. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

7. NATURligtvis - ute på svenska
http://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/naturligtvis/

8. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

9. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

10. Käsikirja kaksikieliseen toimintaan
http://naturochmiljo.fi/vi_publicerar/article-23315-57679-vahvista-ja-haasta

11. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

12. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

13. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

14. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

15. 5. luokka veden kiertokulkua oppimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-luokka-veden-kiertokulkua-oppimassa.pdf

16. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

17. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

18. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

19. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

20. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

21. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

22. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

23. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

24. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

25. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

26. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

27. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8