Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Vieraat kielet

1. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

2. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

3. NATURligtvis - ute på svenska
http://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/naturligtvis/

4. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

5. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

6. Käsikirja kaksikieliseen toimintaan
http://naturochmiljo.fi/vi_publicerar/article-23315-57679-vahvista-ja-haasta

7. Vinkkejä kestävä kulutus -teeman käsittelyyn
https://vuoreksenvihrealippu.wordpress...1/16/vinkkeja-kestava-kulutus-teemaan/

8. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

9. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

10. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

11. 5. luokka veden kiertokulkua oppimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-luokka-veden-kiertokulkua-oppimassa.pdf

12. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

13. PlayDecide Metsien kestävä käyttö -keskustelupeli
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tule-oppimaan/playdecide/

14. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

15. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
http://vihrealippu.fi/materiaalit/yhteinen-maapallo/

16. Ilmastonmuutos kielten opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kielet/

17. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

18. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

19. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

20. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

21. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

22. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

23. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

24. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8