Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Uskonto

1. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

2. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

3. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

4. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/mediabank/12137.pdf

5. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

6. Kiertotalouden peruskäsitteet innostavasti haltuun
http://www.circularclassroom.com

7. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

8. Opettajan opas ilmastonmuutokseen, ilmastoviestintään ja vastamainostyöpajan ohjaamiseen
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

9. Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku
https://www.espoonseurakunnat.fi/luontopyhiinvaellus

10. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/tilattavat-materiaalit/

11. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

12. Avun askeleet -mobiilisovellus
http://www.avunaskeleet.fi/

13. Asvalttiviidakot - kuusiosainen (6x30 min.) dokumenttisarja kaupunkiluonnosta
https://areena.yle.fi/1-4109920

14. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

15. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

16. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

17. Ilmastonmuutos psykologian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/psykologia/

18. Ilmastonmuutos filosofian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/filosofia/

19. Elämänkatsomustieto ja ilmastonmuutos
http://openilmasto-opas.fi/elamankatsomustieto/

20. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

21. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

22. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

23. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

24. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

25. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

26. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

27. Huojuva maapallo
http://www.luontokoulut.fi/materiaalit/huojuva-maapallo/

28. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

29. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

30. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

31. Pelasta maailma - sarja
http://oppiminen.yle.fi/taydennyskoulu...ajille/kansainvalisyys/pelasta-maailma