Materiaalit, jotka soveltuvat eritysesti oppiaineeseen Musiikki

1. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

2. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

3. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

4. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

5. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

6. Ilmastonmuutos musiikin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/musiikki/

7. Mitä on ilmastokasvatus?
http://openilmasto-opas.fi/ilmastokasvatus/

8. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

9. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

10. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

11. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

12. Vesimusiikkia
http://www.tampere.fi/kirjasto/musiikki/vesimusa.pdf

13. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

14. HSY:n sähköiset oppimateriaalit
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx

15. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

16. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

17. Ilmastonmuutoksen ratkaisut
https://www.youtube.com/watch?v=XEddadKolz8

18. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf