Materiaalit, joiden luokitus on lähiympäristö

1. Metsäkuntorata-aakkoset
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...TOMetsa%CC%88kuntorataAakkosetFIEN.pdf

2. Metsän monimuotoisuuskartoitus
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...Mets%C3%A4nMonimuotoisuusKartoitus.pdf

3. Luontotutkijan kesävihko
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/Peru...ents/LUONTOTUTKIJAN_KES%C3%84VIHKO.pdf

4. Bussioppitunti
https://www.lahti.fi/PalvelutSite/PerusopetusSite/Documents/BussiOppitunti.pdf

5. Kyläsuunnistus
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...les/attachment/kylasuunnistus_kyna.pdf

6. Kiertotalouden keksinnöt koulussa
https://blogs.helsinki.fi/kiertotaloudenkeksinnot/

7. Kestävä kehitys opetuksessa
https://kestavakehitysopetuksessa.wordpress.com/

8. Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle
https://blogs.helsinki.fi/tilapioneerit/

9. Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli
www.circula.fi

10. Lähdetään retkelle Itämeren rantaan!
https://satakolkyt.fi/130/wp-content/uploads/2019/07/SATAKOLKYT_vinkkivihko.pdf

11. Palloässät – päiväkotien sankarit
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...teriaalit/opetusmateriaalit/palloassat

12. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

13. Ympäristöhallinnon Itämeri-sivusto
https://www.ymparisto.fi/meri

14. Itämeren suojeluvinkit
https://www.syke.fi/download/noname/%7...-4C9F-4F63-9686-C49E6FB6BC1F%7D/135348

15. Seikkailu lähimetsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...lu-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

16. Vesiaiheinen oppitunti
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...esiaiheinen-oppitunti-tuokiokortti.pdf

17. Mysteeri lähiluonnossa
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...ri-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf

18. Mestarit metsässä
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont...it-mets%C3%A4ss%C3%A4-tuokiokortti.pdf

19. Sähköinen vesiluontopolku
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-cont.../2019/07/Melontaretki-tuokiokortti.pdf

20. Sibeliusboksi ja muut vinkit Suomen luonnon päivän viettoon kouluissa ja päiväkodeissa 31.8.2019
https://www.suomenluonnonpaiva.fi/info...uille-ja-p%C3%A4iv%C3%A4kodeille-2019/

21. Nuku yö ulkona
https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu.html

22. Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?
https://www.haltia.com/assets/Pdf-tied...ia-NaturOchMIljo-GetTheKidsOutside.jpg

23. Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin
https://www.evolutioninaction.fi/

24. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/maahanmuuttajatyo/materiaalit

25. Oppilasmikroskooppi 40-400x LED
https://www.tevella.fi/kasvatus-ja-ope...skooppi-40-400-led-karkea-ja-hienotark

26. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

27. Suomen lasten metsäretkipäivän materiaaleja
https://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/metsaretkelle/

28. Pihabongaus kouluille
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/pihabongaus-koulussa/

29. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

30. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

31. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

32. Ilmoita ryhmäsi Ulkoluokkapäivään ja Metsäretkipäivään! #yhdessäulos 23.5.2019
https://ulkoluokkapaiva.org/

33. Siementen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

34. Metsän tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

35. Koulu kartalla
https://www.koulukartalla.fi/

36. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu

37. Seikkailu lintujen parissa - tehtäviä Liminganlahden luontokeskuksen näyttelyyn
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1836

38. Avoimen ympäristötiedon hakeminen Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä
http://www.syke.fi/download/noname/%7B...-C129-4707-BE09-0E3B52301300%7D/139184

39. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

40. Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen
http://ulkoluokka.fi/materiaalit/

41. Digitekniikka apuna metsätyyppien opetuksessa
https://www.luontokoulut.fi/download/e.../opetussuunnitelma-vedos3-verkkoon.pdf

42. Hyvän mielen polku - vinkkejä luonnossa rentoutumiseen
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/10/Hyvan-mielen-polku.pdf

43. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

44. Koulupäivä eläimenä – ideakirja hurjan hauskoihin oppitunteihin
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/Paiva-elaimena_ideakirja.pdf

45. 10 suositusta ympäristöahdistuneelle
http://ekoahdistus.blogspot.com/2018/0...suositusta-ymparistoahdistuneelle.html

46. Videosarja LYKE-verkoston käyttämistä menetelmistä
https://www.luontokoulut.fi/lyke-verkoston-vinkit-videosarja/

47. Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortit
https://www.smy.fi/materiaali/puutehtavakortit/

48. SYKSYBINGO
http://www.metsaemo.fi/syksybingo/

49. PÄIVÄKOTIJUHLAT METSÄSSÄ
http://www.metsaemo.fi/paivakotijuhlat-metsassa/

50. METSÄOLYMPIALAISET
http://www.metsaemo.fi/metsaolympialaiset-lapsille/

51. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

52. Suuri rantaseikkailu
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

53. Vesistömysteeri
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

54. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

55. Veden kierto ja vesihuolto Tampereella
http://www.tampere.fi/vesi/tampereenvesi/opetusmateriaali.html

56. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
http://my2050.fi/pelaa

57. Kirja ympäristöahdistuksesta ja toivosta
https://www.adlibris.com/fi/kirja/pain-helvettia-9789522886385

58. NATURligtvis - ute på svenska
http://svenskanu.fi/laromaterial/harjoitukset/naturligtvis/

59. Luontoaiheinen kirjoituskilpailu yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppilaille 1.9.-31.10.2018
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympa...dinkielen-ja-kirjallisuuden-oppilaille

60. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

61. Veden happipitoisuuden mittaus ProOdo ja tulosten jättäminen Järviwiki -palveluun
https://www.youtube.com/watch?v=5JpHLA6u0cg

62. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

63. HYPPY tuntemattomaan - seikkailu, esitys ja äänitallenne
http://www.marttinen.fi/metsa

64. Luontokoodi
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2018/06/luontokoodi.pdf

65. Vesiluonnon värityskirja
https://www.suurisininen.fi/tiedostot/...Vesiluontokurssi_v%C3%A4rityskirja.pdf

66. Kokoelmakilpailu
http://www.naturalehti.fi/kokoelmakilpailu/

67. Kiitollisuusaarrejahti
http://www.metsaemo.fi/kiitollisuusaarrejahti/

68. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

69. Puiden jäkälät
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ent/uploads/2017/01/jakalakortit-1.pdf

70. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

71. Aisti luonto
http://www.luontokoulut.fi/aisti-luonto/

72. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

73. Kaivaudu syvemmälle
http://www.luontokoulut.fi/kaivaudu-syvemmalle/

74. Jänikset ja talvikarva
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ads/2016/09/janikset_ja_talvikarva.pdf

75. Aarrejahti luonnossa
http://www.metsaemo.fi/aarrejahti-luonnossa/

76. Kotileikki metsässä
http://www.metsaemo.fi/kotileikki-metsassa/

77. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

78. Vesiluontokurssi
https://www.suurisininen.fi/

79. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

80. Viljelyohjaajan opas
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

81. Yhteistuumin viljelemään!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

82. Kasva ja opi puutarhassa!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

83. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

84. Niityn elämää - mammuttiaroilta tienpientareille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s.../attachment/niityn_elamaa_-tyopaja.pdf

85. Ulkona kuin lumiukko
https://www.suomenlatu.fi/ulkona-kuin-lumiukko/etusivu.html

86. Talvinen luonto
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/talvinen_luonto1.pdf

87. Tarkkaile lumijälkiä
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/02/26/tarkkaile-lumijalkia

88. Kulttuuriympäristö tutuksi - työpaja kulttuuriympäristön historiasta, muutoksesta ja tulevaisuudesta
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ulttuuriymparisto_tutuksi_-tyopaja.pdf

89. Aistit avoinna -peli
http://www.paikkaoppi.fi/fi/aistit-avoinna/

90. Mobiilikasvio
http://www.paikkaoppi.fi/fi/mobiilikasvio/

91. Luonnon hyödyt ihmiselle
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/

92. Jäkälä bioindikaattorina
http://www.paikkaoppi.fi/fi/jakalatutkimus/

93. Porrastutkimus
http://www.paikkaoppi.fi/fi/porrastutkimus/

94. Väritä kulttuuriympäristö näkyväksi - värityskuvat
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ttuuriymparisto_nakyvaksi_-tyopaja.pdf

95. Rakennusperintö pipariksi - jouluinen työpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...rakennusperinto_pipariksi_-tyopaja.pdf

96. Talo kuin taideteos - keramiikkatyöpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s..._kuin_taideteos_-keramiikkatyopaja.pdf

97. Metsän ja luonnon hyvinvointivaikutukset
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-hyvinvointivaikutukset/

98. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

99. Lasten pukeminen ulos talvella
http://www.metsaemo.fi/lasten-pukeminen-ulos-talvella-miten-onnistua/

100. Metsäinen mobiilipalvelu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laplanduas.plab.metsainen

101. Veden kiertokulku -leikki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/veden-kiertokulku-leikki/

102. Lajikortit_nisäkkäät
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...9/Lajikuvat_NISAKKAAT_8021_09_2017.pdf

103. Lajikortit_linnut
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...6/09/Lajikuvat_LINNUT_8021_09_2017.pdf

104. Lajikortit_selkärangattomat
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...6/09/Lajikuvat_OTOKAT_8021_09_2017.pdf

105. Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...LEHDET_SIENET-JAKALAT_8021_09_2017.pdf

106. Lajikortit_matelijat
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...9/Lajikuvat_MATELIJAT_8021_09_2017.pdf

107. Saippuan valmistus
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Saippuan-valmistaminen.pdf

108. Kosmetiikan kemiaa
https://www.kosmetiikankemiaa.com/

109. Sumuinen aamu metallinkierrätyslaitoksella
http://start.luma.fi/wp-content/upload...-metallinkierr%C3%A4tyslaitoksella.pdf

110. Mustikkatrio
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Mustikkatrio.pdf

111. Kasvihuoneongelma
http://www.kemianluokka.fi/files/comblab/04_chem_kasvihuoneongelma_oppilas_0.pdf

112. Kasvien väriaineiden erottelu ohutlevykromatografisesti
http://start.luma.fi/wp-content/upload...hutlevykerroskromatografian-avulla.pdf

113. Biomuovia mikrossa
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Biomuovia-mikrossa.pdf

114. Elollinen vai eloton?
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Elollinenvaieloton.pdf

115. Kasvien kasvupyrähdyksiä
http://start.luma.fi/mahdollisuudet/ma...mparisto-varhaiskasvatus-ja-esiopetus/

116. Kohti ympäristötietoisuutta - ympäristökasvatusopas nuorisotyöntekijöille
https://drive.google.com/file/d/0B_HWPTQdjAVGbGVrbTFZWmpwZXc/view?usp=sharing

117. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

118. Kekri - perinteinen syys- ja sadonkorjuujuhla
http://www.kekri.fi/

119. 1. luokan metsäleikkipäivä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-metsaeleikkipaeivae.pdf

120. 7–10-vuotiaiden erityisryhmän aistipäivä luonnossa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...tyisryhmaen-aistipaeivae-luonnossa.pdf

121. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

122. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

123. 0–6 luokkien ryhmäytymisretki Kalevankankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/0...ryhmaeytymisretki-Kalevankankaalla.pdf

124. Yläkoululaisten retki Mikkelin paikalliskohteisiin
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Y...etki-Mikkelin-paikalliskohteisiin-.pdf

125. Koko alakoulun metsäretki
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Koko-alakoulun-metsaeretki.pdf

126. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

127. Sukeltajien ja vesiskorpionien maailmassa - Bland dykare och vattenskorpioner
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/myt...%20dykare%20och%20vattenskorpioner.pdf

128. Ohjelma: ötökkäpäivä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/ohjelma-otokkapaiva/

129. Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...svatustaAhtelassa__Jenni_Piispanen.pdf

130. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

131. Koulujemme lähivedet
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...ahivedet_esitys_ULOS_Ahtela_060617.pdf

132. Luonnossa kotonaan -esittely
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/last...ta/luonnossa-kotonaan/kouluttaudu.html

133. Ympäristökansalaiseksi kasvamiseen tarvitaan avoimet ovet
https://wwf.fi/mediabank/10100.pdf

134. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

135. Saariston muinaishistoria
http://www.luontokoulu.fi/?l=fi

136. Kulttuuriympäristökasvatus
https://peda.net/kauhajoki/oppimateriaalit

137. Vesistöt ja ruoka
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/vesistot-ja-ruoka/

138. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

139. Ötökkä on ystävä
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/

140. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

141. Monimuotoinen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/

142. Kestävää ruoantuotantoa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/kestavaa-ruoantuotantoa/

143. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

144. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

145. Lintuohjelmaa lapsille: leikkejä, tutkimuksia, askartelua
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintuohjelmaa-lapsille/

146. Värityskuvia linnuista
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

147. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

148. Pöntöt & linnut / Holkar & fåglar -linnunpönttöopas
http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

149. Naurulokin pesintä -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

150. Lintujen pesinnän merkit -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

151. Mikä lintu -esitys
http://www.birdlife.fi/opettajille/lintumateriaaleja-opettajille/

152. Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/

153. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

154. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

155. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

156. Eräkulttuuriohjelmat alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

157. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

158. Tehtäviä ja leikkejä sienistä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/sieni.html

159. Leikkejä ja harjoituksia metsään
http://www.luontokoulut.fi/ilves/metsa.html

160. Talvisia tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/talvi.html

161. Syksyisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/syksy.html

162. Keväisiä tehtäviä ja leikkejä
http://www.luontokoulut.fi/ilves/kevat.html

163. Lumi ja vesi-aiheisia leikkejä ja harjoituksia
http://www.luontokoulut.fi/ilves/vesi.html

164. Ekologiaa leikkien
http://www.luontokoulut.fi/ilves/ekologiaa.html

165. Pieni verstas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/pieni-verstas

166. Tuoksutehdas
http://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/taikavarpu-tutki-ja-kokeile/tuoksutehdas/

167. Eliökunnan järjestelmä
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/eliokunnan_jarjestelma1.pdf

168. Talven olomuodot
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/files/2015/03/olomuodot1.pdf

169. Elollinen - Eloton - Eloperäinen
http://luontokoulu.blogit.tampere.fi/f...5/03/elollinen-eloton-eloperainen1.pdf

170. Helmipöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/helmipollo-juliste.html

171. Viirupöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/viirupollo-juliste.html

172. Telkkä-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/telkka-juliste.html

173. Kirjosieppo-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/kirjosieppo-juliste.html

174. Helmipöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/04/helmipollo-juliste.html

175. Tiaiset-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/tiaiset-juliste.html

176. Linnunpönttöohjeita opettajille
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/12/ponttoohjeita-opettajille

177. Sulkia ja sammalia
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2016/09/terttu-rajala-sulkia-ja-sammalia.html

178. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

179. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

180. Arkkitehtuurin Löytölaatikko Kasvattajan opas
http://mfa.fi/files/mfa/opetusmateriaali/Lo__776_yto__776_laatikko_opas.pdf

181. Maakasvatus - uusi alku
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

182. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

183. Liito-orava - Flygekorren
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2013/02/pontinen-liito-orava-flygekorren.html

184. Elämää pihapiirin kätköissä
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014...ainen-elamaa-pihapiirin-katkoissa.html

185. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

186. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

187. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

188. Takapihalta alkaa seikkailu
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/667451885.html

189. Kotien ekotiimi: Hyvinvointi
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/hyvinvointi_valmis_fix.pdf

190. Nuorten ekotiimi: osio 1 - Valtakuntani
https://asiakas.kotisivukone.com/files...kone.com/tiedostot/01_valtakuntani.pdf

191. Mervi-hirvi - Älgen Mervi
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015...kku-harju-mervi-hirvi-algen-mervi.html

192. Kasvien gallup kartalle
https://docs.google.com/document/d/1TL...Teh8HO50721mugCX-KSbcnaJjbNrbQkAs/edit

193. Luontopolku toisen silmin
https://docs.google.com/document/d/1tL...J_dAiKHC1YcS3cO9mSukxgH117nUJC1Uk/edit

194. Kuvaluontopolku Google Mapsiin
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016/03/kuvaluontopolku-google-mapsiin.html

195. Mobiililuontopolku Endomondoon
http://jalkiakartalle.blogspot.fi/2016...oin-tehda-luontopolun-endomondoon.html

196. II etsivää ja salaperäinen luola - seikkailu Suomessa
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015/04/kristian-peltoniemi-ii-etsivaa-ja.html

197. Oppimateriaali jätteen synnyn ehkäisystä
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A852165&dswid=-5045

198. Nurkantakana.fi
http://www.nurkantakana.fi

199. Kulttuurin vuosikello
http://www.kulttuurinvuosikello.fi

200. Kuvatuki materiaalin kehittäminen ympäristökasvatukseen
http://www.kiertavaluontokoulu.fi/materiaalit

201. Oppimaan koulun ulkopuolelle -muistilista opettajalle
http://www.luontokoulut.fi/kasvattajille/muistilista/

202. Iloa ja ihmettelyä – Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/667440728.html

203. Mobilitetsplan för vår skola
https://www.hsl.fi/sv/laroanstalter

204. Liikkumissuunnitelma kouluille
https://www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/kestavat-kulkutavat/oppilaitoksille

205. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

206. Suuri Löytöretki -kulttuuriympäristöpeli
http://www.suuriloytoretki.fi

207. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

208. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): lukukäsite
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/lukukasite1.pdf

209. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): yhteen- ja vähennyslasku
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...tikkapolut/yhteen_ja_vahennyslasku.pdf

210. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): enemmän- ja vähemmän kuin -käsitteet
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ora_ja_enemmanvahemman_kuin_talvi1.pdf

211. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): kertolaskut
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/kertolasku1.pdf

212. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): geometria
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...a/liitteet/matikkapolut/geometria1.pdf

213. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): mittaaminen
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...atikkapolut/mittaaminen_3_4_luokat.pdf

214. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): mittaaminen
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...atikkapolut/mittaaminen_3_4_luokat.pdf

215. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): kertolasku
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...atikkapolut/kertolasku_3_4_luokka1.pdf

216. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): maapallon vedet, tilavuuden arviointi ja mittaus
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ikkapolut/tilavuus_vesi_5_6_luokka.pdf

217. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): metsäkasvien tutkimista, prosenttiluvut
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...osenttiluvut_kasvilkart_5_6_luokka.pdf

218. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): käsitteitä ja geometriaa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...sitteita_ja_geometriaa_1_2_luokka1.pdf

219. Salainen pussi - ohje + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...aisen-pussin-kortteihin-paivitetty.doc

220. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): mittaamista ja algebraa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...ittaamista_ja20algebraa_1_2_luokat.pdf

221. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5 h): mittaamista ja geometriaa
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...eet/matikkapolut/mathmatics_track1.pdf

222. Matematiikkaa ulkona luonnossa (1,5-2 h): aarteenetsintä, pinta-alat
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...matikkapolut/pinta_ala_aarrekartta.pdf

223. Lumi-tutkimus
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...nt/uploads/2015/03/LUMITUTKIMUKSIA.pdf

224. Veden laadun tutkimukset
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...s/2014/03/VEDEN-LAADUN-TUTKIMUKSET.pdf

225. Vesieläinten tutkimista ja digikuvausta
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...LAINTEN-TUTKIMISTA-JA-DIGIKUVAUSTA.pdf

226. Vesikasvit, kaislikko vai ruovikko?
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...content/uploads/2014/03/VESIKASVIT.pdf

227. Vesilinnut
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...content/uploads/2014/03/VESILINNUT.pdf

228. Vesieliöiden ravintoverkko
http://whm14.louhi.net/~ekopaku/ekopak...2014/03/VESIELIOIDEN-RAVINTOVERKKO.pdf

229. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

230. Romanien reitit- Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/romanien-reitit/

231. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

232. Jippo-polku
http://www.ejippo.fi/file_download/16/Jippopolku%5B1%5D.pdf

233. Tapahtuipa Mäntylässä
http://www.smy.fi/materiaali/tapahtuipa-mantylassa/

234. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

235. Haltian metsälajikortit - Haltias skogsartskort
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/?T...s=&PublicationSeries=&ProductCategory=

236. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

237. Lennu liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu: materiaali Lennu liito-oravan ympäristöleirille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/4222/Lennu_netti_PDF_-_AVOIN.pdf

238. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

239. Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

240. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

241. Aistipeli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWUxOGNlNGQyMTNjNzEwNA

242. Pelejä koulun pihalle: yksi puuttuu
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MTU0NjA1NDE5ZmZkMmUyNQ

243. Luonnosta löytyviä asioita: Burr-leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE1MTVmZGU4ZjZjNDM1NQ

244. Tarinataidetta ja uudelleenkerrontaa
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NjAxYTRhZjk4ODNlMDk1Ng

245. Matematiikkataidetta
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NThmMjU4Nzc4MGUzYTMxYQ

246. Ryhmäytymisleikki: eläimet
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NWEyYTQ0Y2U4M2M0MTVkNA

247. Rakenna sama - leikki
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NzMyNGM5NDI5MGM0ZGU5MQ

248. Matematiikkapelejä koulun pihalla: numerot 1-100
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGE0Zjk3YTQ3YTFkODA0OQ

249. Matematiikkapelejä koulun pihalla: numerot 1-20
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTI2ZmZjZjdmYWQwOTkwZQ

250. Suurennokset ja mittakaava
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MzM2MGM0ZDZkNTVhMTgyYw

251. 100 neliötä - peli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTNlYjMyNzA5YjI0MjQ1MQ

252. Numerot 2
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGRiNWQwNmI3NDEwZGZmMg

253. Numerot 1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTVmOTM2OWZiZDlkNzM5MQ

254. 4-sivuinen kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...tember-2010/math-activities---age-9-12

255. Matematiikkapelejä koulun pihalla: 36-peli
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...9ycGVkYWdvZ3l8Z3g6N2I2ZTEwZWUzYTE3OWM0

256. Ongelmanratkaisua 2 (9-12-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NjA0YWI2ZjhlNmUxZmE1MA

257. Ongelmanratkaisua 1 (9-12-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTQ1Y2U1YjE3YjFiNzgyZg

258. Talviharjoituksia
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NmVkNmNhNGViMDU2YTAyMg

259. Matematiikkapelejä koulun pihalla (6-9-vuotiaat): geometriset muodot
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NGIzMzg0NTI2ZWM3MWY1NQ

260. Matematiikkapelejä koulun pihalla (9-12-vuotiaat): geometriset muodot
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6Mzc3ZjYxNmYwN2Q3NTAwMw

261. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (9-12-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorpedagogy/mathactivity-age-9-12

262. Ongelmanratkaisua 1 (6-9-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NmY1OWIwYTRhMTJiNDY3Zg

263. Ongelmanratkaisua 2 (6-9-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NzQ0Y2EwNzYzNmQzNjMzNw

264. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (6-9-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorp...-sweden/home/home/mathactivity-age-6-9

265. Kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...ptember-2010/math-activities---age-6-9

266. Matematiikkapelejä koulun pihalla: haukan siipien alla
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MjUyYjRhZDRjODg5MzQxOQ

267. Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-lahdetaanluontoonfin.pdf

268. Nuuksion kansallispuisto - Luonnon oppisali - Opettajan materiaali
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksioluonnonoppisali.pdf

269. Luonto-ohjelmat alakoululaisille. Luontoa lukemaan, elämysten kautta oppimaan!
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/luontoohjelmat2013.pdf

270. Siili on piikikäs yöeläjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...onteissyojat/siili-on-piikikas-yoelaja

271. Orava viihtyy kaupunkiluonnossa
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...rsijat/orava-viihtyy-kaupunkiluonnossa

272. Apila, niittyhumala, peltosaunio ja piharatamo
http://oppiminen.yle.fi/kasvit-sienet/...la-niittyhumala-peltosaunio-piharatamo

273. RajatOn? –julistesarjaan liittyvät tehtävät
http://www.kierratyskeskus.fi/files/66/rajaton_tehtavat.pdf

274. Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf

275. Asukaslaskuri
http://www.luomus.fi/sites/default/fil...eutumisen_sankareita_asukaslaskuri.pdf

276. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf

277. Kevät ja hiilen kierto
http://koulut.tampere.fi/luontokoulu/pdf/hiilenkierto.pdf

278. Keke koulussa-sivusto
http://www.4v.fi/4v-hanke/kasvattajille/keke_koulussa

279. Keke päiväkodissa-sivusto
http://www.4v.fi/4v-hanke/kasvattajille/keke_paivakodissa

280. Keke leikkipuistossa-kestävän kehityksen ohjelma
http://www.4v.fi/files/4778/keke_leikkipuistossa_PDF_2011.pdf

281. Joka lapsen luontopolku: kevät
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kevat.htm

282. Joka lapsen luontopolku
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/index.htm

283. Joka lapsen luontopolku: kesä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kesa.htm

284. Joka lapsen luontopolku: syksy
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/syksy.htm

285. Joka lapsen luontopolku: talvi
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/talvi.htm

286. Joka lapsen luontopolku: kotipiha
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/kotipiha.htm

287. Joka lapsen luontopolku: lähimetsä
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/lahimetsa.htm

288. Joka lapsen luontopolku: puisto
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/puisto.htm

289. Joka lapsen luontopolku: niityt ja pellot
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/pelto.htm

290. Joka lapsen luontopolku: rannat ja vedet
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/rannat.htm