Materiaalit, joiden luokitus on maaseutu

1. Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?
https://www.haltia.com/assets/Pdf-tied...ia-NaturOchMIljo-GetTheKidsOutside.jpg

2. Energian perustarpeita Suomessa ja Intiassa: herättelevä kalvosarja energiaköyhyydestä, energiansäästöstä, energiakeksinnöistä ja aurinkoenergiasta Suomessa ja Intiassa
http://sininumminen.fi/opettajalle_energian_perustarpeita_Suomessa_ja_Intiassa/

3. Pihabongaus kouluille
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihabongaus/pihabongaus-koulussa/

4. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

5. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

6. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

7. Siementen tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

8. Made in Metsä - yhdessä kohti Bioaikaa
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/tien-paalla/bioaika/oppiminen/made-in-metsa/

9. 10 ideaa koulun ilmastotoimintaan, jos lakko tuntuu hankalalta
https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-k...CP2gS0foYbcm9RPPmllRiHWqqM1nT2s4RmC_Is

10. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/hankkeet/kolu

11. Kysy ilmastosta -palvelu
https://www.kysyilmastosta.fi/

12. Globaalin etelän ilmastotoimijoiden blogikirjoituksia (suomeksi) + tehtäviä
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/o...d=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64

13. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

14. Videosarja LYKE-verkoston käyttämistä menetelmistä
https://www.luontokoulut.fi/lyke-verkoston-vinkit-videosarja/

15. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/tilattavat-materiaalit/

16. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

17. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

18. LUONNON VUOSI
http://www.metsaemo.fi/luonnon-vuosi-luonnon-juhlapaivia/

19. Kokoelmakilpailu
http://www.naturalehti.fi/kokoelmakilpailu/

20. Elävän perinnön oppimateriaalisivusto
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/

21. Havina – aikamatka suomalaiseen biotalouteen
https://havina.smy.fi/

22. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

23. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

24. Jänikset ja talvikarva
http://www.luontokoulut.fi/wordpress/w...ads/2016/09/janikset_ja_talvikarva.pdf

25. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto
https://www.maasto-opetus.fi/

26. Luonnon arkkitehti
https://start.luma.fi/wp-content/uploads/2018/02/Luonnon-arkkitehti.pdf

27. Viljelyohjaajan opas
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

28. Kasva ja opi puutarhassa!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

29. Niityn elämää - mammuttiaroilta tienpientareille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s.../attachment/niityn_elamaa_-tyopaja.pdf

30. Kulttuuriympäristö tutuksi - työpaja kulttuuriympäristön historiasta, muutoksesta ja tulevaisuudesta
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ulttuuriymparisto_tutuksi_-tyopaja.pdf

31. Aistit avoinna -peli
http://www.paikkaoppi.fi/fi/aistit-avoinna/

32. Luonnon hyödyt ihmiselle
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/

33. Väritä kulttuuriympäristö näkyväksi - värityskuvat
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...ttuuriymparisto_nakyvaksi_-tyopaja.pdf

34. Rakennusperintö pipariksi - jouluinen työpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s...rakennusperinto_pipariksi_-tyopaja.pdf

35. Talo kuin taideteos - keramiikkatyöpaja rakennusperinnöstä
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s..._kuin_taideteos_-keramiikkatyopaja.pdf

36. Kalvosarja ruokahävikistä
http://www.saasyoda.fi/kalvosarja-ruokahävikistä

37. Metsän ja luonnon hyvinvointivaikutukset
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-hyvinvointivaikutukset/

38. Jokamiehenoikeudet
http://www.metsaemo.fi/metsa-ja-lapset-jokamiehenoikeudet/

39. Metsäinen mobiilipalvelu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laplanduas.plab.metsainen

40. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
http://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2017/11/LAJIOPETUSVINKKEJ%C3%84.pdf

41. Lajikortit_nisäkkäät
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...9/Lajikuvat_NISAKKAAT_8021_09_2017.pdf

42. Lajikortit_linnut
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...6/09/Lajikuvat_LINNUT_8021_09_2017.pdf

43. Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...LEHDET_SIENET-JAKALAT_8021_09_2017.pdf

44. Lajikortit_matelijat
http://ulkoluokka.fi/wp-content/upload...9/Lajikuvat_MATELIJAT_8021_09_2017.pdf

45. Kielipuu - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen
http://www.kielipuu-materiaali.fi

46. Vesijalanjälki tuotekortit
https://wwf.fi/mediabank/1332.pdf

47. Global Meal - Suunnistusopas supermarkettiin
https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8&t=6s

48. Kekri - perinteinen syys- ja sadonkorjuujuhla
http://www.kekri.fi/

49. Instruktioner till hur du skapar en rolig labyrintorientering
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo.../08/Labyrintorientering_Tarja_Krum.pdf

50. Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...svatustaAhtelassa__Jenni_Piispanen.pdf

51. Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...tiohjelmointiaUlkona_Kaisa_Poikela.pdf

52. Koulujemme lähivedet
http://www.ulos2017.fi/wp-content/uplo...ahivedet_esitys_ULOS_Ahtela_060617.pdf

53. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

54. Kulttuuriympäristökasvatus
https://peda.net/kauhajoki/oppimateriaalit

55. Vesistöt ja ruoka
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/vesistot-ja-ruoka/

56. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

57. Ötökkä on ystävä
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/

58. Tunteen ja taiteen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/tunteen-taiteen-puutarha/

59. Monimuotoinen puutarha
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/monimuotoinen-puutarha/

60. Kestävää ruoantuotantoa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/kestavaa-ruoantuotantoa/

61. Siemenestä kompostiin - ruoan elinkaari
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ruoan-elinkaari/

62. Linturetkelle lasten kanssa - vinkkejä
http://www.birdlife.fi/opettajille/retkivinkit/

63. Pöntöt & linnut / Holkar & fåglar -linnunpönttöopas
http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

64. Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/alakoulu/

65. Ilmastonmuutos yhteiskuntaopin opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/yhteiskuntaoppi/

66. Ilmastonmuutos tekstiilityön opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

67. Ilmastonmuutos teknisen työn opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/tekninen-tyo/

68. Ilmastonmuutos oppilaanohjauksessa
http://openilmasto-opas.fi/oppilaanohjaus/

69. Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/

70. Ilmastonmuutos kotitalouden opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kotitalous/

71. Ilmastonmuutos historian opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/historia/

72. Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/fysiikka/

73. Mikä ilmastonmuutos?
http://openilmasto-opas.fi/mika-ilmastonmuutos/

74. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

75. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

76. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

77. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

78. Helmipöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/helmipollo-juliste.html

79. Viirupöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/viirupollo-juliste.html

80. Telkkä-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/telkka-juliste.html

81. Kirjosieppo-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/kirjosieppo-juliste.html

82. Helmipöllö-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/04/helmipollo-juliste.html

83. Tiaiset-juliste
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014/05/tiaiset-juliste.html

84. Linnunpönttöohjeita opettajille
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/12/ponttoohjeita-opettajille

85. Sulkia ja sammalia
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2016/09/terttu-rajala-sulkia-ja-sammalia.html

86. Ruokavisa
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa

87. Ruuan reitti
http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruuan-reitti-ruokakasvatusta-alakouluille

88. Arkkitehtuurin Löytölaatikko Kasvattajan opas
http://mfa.fi/files/mfa/opetusmateriaali/Lo__776_yto__776_laatikko_opas.pdf

89. Maakasvatus - uusi alku
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html

90. Maailma 2030
http://maailma2030.fi/

91. Liito-orava - Flygekorren
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2013/02/pontinen-liito-orava-flygekorren.html

92. Elämää pihapiirin kätköissä
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2014...ainen-elamaa-pihapiirin-katkoissa.html

93. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

94. Mervi-hirvi - Älgen Mervi
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015...kku-harju-mervi-hirvi-algen-mervi.html

95. Luontopolku toisen silmin
https://docs.google.com/document/d/1tL...J_dAiKHC1YcS3cO9mSukxgH117nUJC1Uk/edit

96. II etsivää ja salaperäinen luola - seikkailu Suomessa
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2015/04/kristian-peltoniemi-ii-etsivaa-ja.html

97. Suuri Löytöretki -kulttuuriympäristöpeli
http://www.suuriloytoretki.fi

98. Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

99. Tehtäviä kulttuuriympäristöstä
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/tehtavia-kulttuuriymparistosta/

100. Romanien reitit- Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön
http://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/romanien-reitit/

101. Puutiainen herättää monissa pelkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/puutiainen-herattaa-monissa-pelkoa

102. Kolin kansallispuiston luontopolut - Kasken kierros - Reittiopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/kolikasreittiopas.pdf

103. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

104. Hyväksi havaittua. Opetusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/hyvaksihavaittua.pdf

105. Luonto-ohjelmat alakoululaisille. Luontoa lukemaan, elämysten kautta oppimaan!
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/luontoohjelmat2013.pdf

106. 1950-luvun maatilalla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/1950-luvun-maatilalla

107. Pohjanmaan lakeuksilla
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/maaseutu/pohjanmaan-lakeuksilla

108. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf

109. Vaskitsa ja rantakäärme
http://oppiminen.yle.fi/kalat-matelijat-sammakkoelaimet/vaskitsa-rantakaarme

110. Metsämyyrä on tehokas lisääntyjä
http://oppiminen.yle.fi/nisakkaat-muit...sijat/metsamyyra-on-tehokas-lisaantyja

111. Joka lapsen luontopolku
http://www.tampere.fi/ytoteto/ymtikeskus/luontopolku/index.htm