Materiaalit, joiden luokitus on ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat

1. Perhosbaari ja perhosystävällinen puutarha
https://indd.adobe.com/view/65b23a50-7ce9-4206-8d6d-3f8d5da480e2

2. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

3. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

4. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

5. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

6. Pihareppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/pihareppu

7. Etä­ope­tus­ta hel­pot­ta­via ma­te­ri­aa­le­ja: vir­tu­aa­li­met­sä, ma­te­ma­tii­kan teh­tä­vät ja tut­ki­ja­vi­deot
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/kou...SlspHogKRiHCYqadqqAraoaFfz2d5wmfbtVaX4

8. Sisilisko katkaisee hännän
https://www.youtube.com/watch?v=jEcXtQdAEbg

9. Lintuvisa – lintujen tunnistuskilpailu kouluille ja oppilaitoksille
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuvisa/

10. Multaa ja mukuloita – kiertotalouden toimintamalli päiväkoteihin
https://www.valonia.fi/materiaali/multaa-ja-mukuloita/

11. KevätEtsivä-visa
https://cutt.ly/wtL42nz

12. Yle Triplet muuttaa uutiset oppimateriaaliksi
https://yle.triplet.io/

13. Tunnista lintu - opas aloittelijoille
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/...37itcJ2rS5SYc_0fP1-zFVCN-RyE85hz6MYev4

14. Retkikartta.fi -palvelu
https://www.retkikartta.fi/?lang=fi&fb...J6onZt_8LL5bBuThsk_glwQDAChs48OwRwc2Wg

15. BiGe-materiaaleja etäopetukseen
https://docs.google.com/document/d/1fv...o--vaoomdo_zyGZXqlojiwVl3WdeYka3AsxdPs

16. Yle Areena: Sisältöjä etäopiskeluun
https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/57-6...MTeDCuLmBqvWYPuSM4be5cdY&t=suositellut

17. Tiedonjyvä -ohjelmasarja
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/13/nain-teet-tiedonjyvan-kokeet-kotona

18. Vieraile virtuaalimuseoissa
https://museot.fi/vieraile-virtuaalimuseoissa

19. Vesiluontokurssi Suuri Sininen
https://www.suurisininen.fi/

20. Kestävän kehityksen juhlapäiväkalenteri
https://toivoajatoimintaa.fi/kestavan-kehityksen-juhlapaivakalenteri/

21. Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2407

22. Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen
http://ulkoluokka.fi/materiaalit/

23. KOULU MIELENOSOITUKSESSA – Vinkkejä ja ohjeita osallistuville ja ei-osallistuville
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/mielenosoitus/

24. Veden eliöihin liittyvää opetusmateriaalia
https://www.luontokoulut.fi/download/e...-opetuksen-suunnittelua-Ekopakussa.pdf

25. Tunnetehtäviä ympäristö- ja globaalikasvatukseen
https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/tunnetehtavia/

26. Ilmastokasvatus ja tunteet - Ympäristötunteiden käsittely kasvatuksessa ja opetuksessa
https://toivoajatoimintaa.fi/ilmastokasvatus-ja-tunteet/

27. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

28. Meidän planeettamme, meidän tulevaisuutemme. Yhdessä ilmastonmuutosta torjumaan
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_fi.pdf

29. Open työkalupakki ilmastokasvatukseen
https://ilmastokirjo.fi/open-tyokalupakki/

30. Katso kaleidoskooppiin - ideoita yrittäjyyskasvatukseen opas
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/katso_kaleidoskooppiin.pdf

31. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

32. Keke päiväkodissa-sivusto
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

33. Eväitä elämään lähiluonnosta -toimintatuokiovihkonen
https://docplayer.fi/19408519-Toiminta...lle-toteutettavaksi-lahiluonnossa.html

34. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

35. Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti
https://wwf.fi/app/uploads/w/s/a/yvf4w...arinakokoelma_tehtavapaketti_suomi.pdf

36. Naturewatch Ostoksilla
https://wwf.fi/app/uploads/u/r/e/aeyp3ufhtrln5jeuwymud7a/nw_ostoksilla_a.pdf

37. Naturewatch Talvella
https://wwf.fi/app/uploads/3/a/6/txqhtkzdi7e5lqullkiw6ha/nw_talvi_a.pdf

38. En djupdykning i sötvatten – material och inspiration till uteundervisning
https://www.naturochmiljo.fi/malgruppe...25019-69782-en-djupdykning-i-sotvatten

39. Syväsukellus makeaan veteen - materiaaleja ja innostusta ulkona oppimiseen
https://www.naturochmiljo.fi/malgruppe...5019-69783-syvasukellus-makeaan-veteen

40. Open ruokaopas
https://openruokaopas.fi/

41. Pieni opas ilmastokasvatukseen
https://vihrealippu.fi/wp-content/uploads/2019/09/ilmasto-opas_netti_v2.pdf

42. Tiedekerho: sään havainnointi
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...o_teemakokonaisuus_saan_tutkiminen.pdf

43. Tiedekerho: Mikrobiologia
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...naisuuksia_tiedekerhoon/mikrobiologiaa

44. Pieniä tutkimuksia 6-9 -vuotiaille
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...Pieniä_tutkimuksia_6_9_vuotiaille.pdf

45. Genetiikkaa tiedekerhossa
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_j...okonaisuuksia_tiedekerhoon/genetiikkaa

46. Tiedekerho: Ihmisen biologiaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...teemakokonaisuus_ihmisen_biologiaa.pdf

47. Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/...9/Julkaisut_esitteet_ja_muu_materiaali

48. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

49. Tiedekerho, teemana metsä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/metsa/

50. Tutkitaan ilmiöitä
https://opinkirjo.fi/toiminta/harrastaminen-koulussa/tutkitaan-ilmioita/

51. Muotoiloa! -opettajan opas muotoilukasvatukseen
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/muotoiloa.pdf

52. Aistien ruokamaailmaan! -opas kerhonohjaajalle
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...uokamaailmaan_opas_kerhonohaajalle.pdf

53. Metsän tutkiminen
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...3/opinkirjo_teemakokonaisuus_metsa.pdf

54. Tiedekerho: teemana avaruus
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...s_havaintoja_avaruudesta_opinkirjo.pdf

55. Tiedekerho: Kemiaa
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload.../opinkirjo_teemakokonaisuus_kemiaa.pdf

56. Tiedekerho: Fysiikka
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...nkirjo_teemakokonaisuus_fysiikka-1.pdf

57. Tiedekerho: Maantieto
https://opinkirjo.fi/wp-content/upload...jo_teemakokonaisuus_maantiedetta_2.pdf

58. Fysiikkaa biologian avulla (yläluokkien fysiikan ja biologian opetukseen)
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/01/Fysiikkaa_biologian_avulla.pdf

59. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

60. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

61. Koulupäivä eläimenä – ideakirja hurjan hauskoihin oppitunteihin
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/Paiva-elaimena_ideakirja.pdf

62. Kestävä kehitys kemian opetuksessa
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08...-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

63. Viljelyohjaajan opas
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

64. Yhteistuumin viljelemään!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

65. Kasva ja opi puutarhassa!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

66. Käsikirja kaksikieliseen toimintaan
http://naturochmiljo.fi/vi_publicerar/article-23315-57679-vahvista-ja-haasta

67. Kohti ympäristötietoisuutta - ympäristökasvatusopas nuorisotyöntekijöille
https://drive.google.com/file/d/0B_HWPTQdjAVGbGVrbTFZWmpwZXc/view?usp=sharing

68. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa.
https://seikkaillenliikuntatiedetta.fi...ulos-ut-out-2017-tiivis-m-marttila.pdf

69. Saimaan kuutti ja lumiukko
https://wwf.fi/mediabank/9502.pdf

70. Pöntöt & linnut / Holkar & fåglar -linnunpönttöopas
http://www.birdlife.fi/jarjesto/julkaisut/pontto-opas/

71. Terve elämä
http://ymparistoreportterit.fi/vihreal...ontent/uploads/2018/03/terve-elama.pdf

72. Open ilmasto-opas
http://openilmasto-opas.fi/

73. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

74. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
http://www.erapassi.fi

75. Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

76. WWF:n Metsänhoito-opas
http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/

77. Nuorten ekotiimi: osio 9 - Minä isona
https://asiakas.kotisivukone.com/files...vukone.com/tiedostot/09_mina_isona.pdf

78. Jälkiä kartalle: työpajapolku verkkokarttojen ja ympäristökasvatuksen parissa
https://docs.google.com/document/d/1UF...2qA3HpkCirolpClP3z__Hc092hHLJ69XU/edit

79. Kulttuurin vuosikello
http://www.kulttuurinvuosikello.fi

80. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

81. Suomatkailuopas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf

82. Seikkailu suolla - oppimistehtäviä kouluun ja suoretkelle
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seikkailusuolla.pdf

83. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

84. Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/

85. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

86. Merenranta kutsuu –Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannalla retkeileville
http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/merenranta-kutsuu-aukeamittain.pdf

87. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

88. Oiva askarteluopas
http://www.kierratyskeskus.fi/kadentaitopalvelu_napra/oiva-askarteluopas

89. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

90. Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-lahdetaanluontoonfin.pdf

91. Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/metsapaiva.pdf

92. Talviaineksia - vihjepaketti opettajille
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/talviaineksia.pdf

93. Perustietoa kestävästä kulutuksesta
http://www.kierratyskeskus.fi/files/60/kestava_kulutus.pdf

94. Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf

95. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf